Universiteit van Amsterdam

Vraagstukken rond radiologische beeldvorming


Promotie Geneeskunde


woensdag 20 september 10.00 uur
Aan de hand van twee klinische voorbeelden bespreekt Jeroen van Rijn in zijn proefschrift een aantal methodologische vraagstukken op het gebied van de radiologische beeldvorming. De eerste is het gebruik van MRI en spiraal-CT bij patiënten die vermoedelijk een lage rughernia hebben. Bij tweederde van hen bleek het klinische beeld niet helemaal overeen te komen met afwijkingen gezien op de MRI. Dit bemoeilijkt beslissingen over een eventuele operatie. Spiraal-CT vormt in dit geval een goed diagnostisch alternatief. Een probleem bij het tweede klinische voorbeeld, de evaluatie van virtuele colonoscopie voor de detectie van poliepen in de dikke darm, is de onnauwkeurigheid van gewone colonoscopie. Hoewel poliepen worden gemist, dient deze methode toch als 'gouden standaard'. Dit leidt tot overschatting van de nauwkeurigheid van virtuele colonoscopie. J.C. van Rijn: Multidimensionality in diagnostic imaging. Promotor is prof. dr. P.M. Bossuyt.

Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.