Universiteit van Amsterdam

Nieuwe behandelingen mogelijk voor ziekte van Crohn


Promotie Geneeskunde


woensdag 20 september 12.00 uur
Mark Löwenberg onderzocht het werkingsmechanisme van bestaande en nieuwe behandelvormen voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Gangbare middelen die de afweer onderdrukken, zoals glucocorticoïden, hebben vaak bijwerkingen en genezen bovendien niet. Vandaar dat wereldwijd wordt gezocht naar betere therapieën. Glucocorticoïden grijpen in op signaaltransductieroutes waarmee ontstekingscellen signalen van buiten doorgeven naar het binnenste van de cel. Löwenberg bestudeerde deze effecten met behulp van moleculaire chiptechnologieën en ontdekte een nieuw werkingsmechanisme van glucocorticoïden. Zijn bevindingen bieden aanknopingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Verder ontdekte Löwenberg het onderliggende mechanisme van 'semapimod', een mini-eiwit ofwel small molecule dat effectief is tegen ernstige vormen van de ziekte van Crohn. Dit medicijn blijkt het signaalmolecuul c-Raf te remmen, waardoor het ontstekingsproces wordt onderdrukt. M. Löwenberg: Therapeutic agents and signal transduction in inflammatory bowel diseases. Promotoren zijn prof. dr. S.J.H. van Deventer en prof. dr. M.P. Peppelenbosch (RUG).

Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.