Gemeente Aalten


08-09-2006
Woningbouw hoek Bosmanslaan/Beggelderveldweg te Dinxperlo Inspraakavond op 20 september 2006

Woningbouw hoek Bosmanslaan/Beggelderveldweg te Dinxperlo

20 september 2006: Informatieavond
Het gemeentebestuur nodigt graag de omwonenden en verdere belangstellenden uit voor een informatieavond over het woningbouwplan op de hoek Bosmanslaan/Beggelderveldweg te Dinxperlo. Nadat de gemeenteraad van Aalten vorig jaar een bouwplan heeft afgewezen, hebben burgemeester en wethouders zich de afgelopen periode beraden over een alternatieve invulling van dit gebied.

Dat alternatieve plan komt woensdagavond 20 september 2006, aanvang 20:00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis te Dinxperlo aan de orde.

Voor deze avond geldt het volgende programma:

1. Opening en welkom door de wethouder, mw. T. Wikkerink
2. Het ontwerp van het bestemmingsplan;

3. De bouwplannen.

4. De procedure en planning

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen

6. Sluiting

Belangstellenden zijn van harte welkom !