Gemeente Eersel


Nieuwsberichten

11-09-2006
Openbare vergadering COVM Eindhoven

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven vergadert op woensdag, 20 september 2006 om 20.00 uur. De vergaderlocatie is Basis Informatie Centrum van de Vliegbasis Eindhoven, Flight Forum 1550 te Eindhoven (040-2896130).

De vergadering van de COVM is openbaar. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur
De belangrijkste onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zullen komen zijn:


· Jaarrapportage geluidhinderklachten 2005 van de Koninklijke Luchtmacht

· Rapportage geluidhinder tweede kwartaal 2006

De stukken liggen met ingang van 14 september 2006 ter inzage in de gemeentehuizen van Eersel, Veldhoven, Best, Oirschot en Eindhoven

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) vliegbasis Eindhoven bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis, de Ministeries van Defensie, VROM, Verkeer en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.