Gemeente Maassluis

Inspraakavond over Ruimtelijke gebiedsvisie Maassluis op 20 september

Op woensdag 20 september is er vanaf 19.30 uur een inspraakbijeenkomst in de Raadzaal van het stadhuis aan de Koningshoek over de Ruimtelijke gebiedsvisie Maassluis. Belangstellenden zijn van harte welkom om geïnformeerd te worden over doel en inhoud van de visie, en natuurlijk ook om daar zijn of haar mening over te geven. Nog tot en met 8 oktober 2006 is inspraak op deze gebiedsvisie mogelijk.

Hoe moet Maassluis zich op ruimtelijk gebied in de toekomst ontwikkelen? Waar moet gewoond en gewerkt worden? Waar liggen kansen om de stad te veranderen en te verfraaien? Over deze vragen heeft het college van burgemeester en wethouders van Maassluis uitgebreid gediscussieerd. Er is gekeken naar verschillende mogelijkheden om de stad verder te ontwikkelen. De laatste "grote" open plekken op Maassluis' grondgebied, het Balkon en de Dijkpolder zijn weliswaar nog niet volgebouwd, maar wel volgepland. En dus moet ook al verder in de toekomst worden gekeken. Wat moet er in Maassluis gebeuren als er geen grote uitbreidingslocaties meer zijn. Daarbij heeft het college zich vooral gericht op een viertal deelgebieden: de Kapelpolder, de Kade, de Dijk en de entree van de stad komende vanaf de snelweg A20 (afrit nummer 7 bij Maasland). De ruimtelijke gebiedsvisie Maassluis, die nu voor iedereen ter inzage ligt, is daar het resultaat van. Alle Maassluizers kunnen tot en met 8 oktober 2006 kenbaar maken wat ze daarvan vinden.

Digitale film over gebiedsvisie

De gebiedsvisie ligt nog tot 8 oktober in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis ter inzage. Bovendien is daar een beeldscherm geplaatst zodat belangstellenden ook op de gemeentelijke website informatie kunnen opzoeken over de gebiedsvisie. Er is bijvoorbeeld een speciaal digitaal filmpje te zien dat de bezoeker meevoert door de gebieden die in de visie aan de orde komen. En ook kan via een digitaal formulier direct worden gereageerd. Alle informatie over de ruimtelijke gebiedsvisie is te vinden op www.maassluis.nl onder de speciale button op de pagina Actueel. Daarnaast is er in de hal een kleine expositie over de ruimtelijke gebiedsvisie te bekijken.

Inspraak

Inspraakreacties kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Mondeling kan dat door tijdens kantooruren contact op te nemen met mevrouw mr. O. de Man van de afdeling ruimtelijke ordening en milieubeheer in het stadhuis, telefoon 010 - 5931780. Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van B&W, t.a.v. afd. ROM, Postbus 55, 3140 AB Maassluis, per email: gemeente@maassluis.nl o.v.v. inspraak gebiedsvisie of via het speciale formulier op de website. Alle opmerkingen die tijdens de inspraakbijeenkomst op 20 september worden gemaakt, worden ook meegenomen als inspraakreactie. Alle inspraakreacties, mondeling, schriftelijk en digitaal, worden na afloop van de inspraakperiode gebundeld, grondig bekeken en verwerkt in een inspraakverslag. Dit inspraakverslag wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.