Gemeente Heemskerk


maandag, 11 september 2006

Inloopspreekuur Zuidbroek-Oosterwijk

HEEMSKERK - De gemeente stelt voorafgaand aan de projectteamvergadering van Zuidbroek-Oosterwijk een inloopspreekuur in. Buurtbewoners die willen praten over hoe men met elkaar omgaat in de buurt, over veiligheid en overlast, het beheer van speelvoorzieningen, het groen en de wegen, enzovoort kunnen van 19.00 - 19.30 uur terecht bij de wijkagent, de buurtmeester en de buurtcoördinator.

Het eerstkomende inloopspreekuur is op woensdag 20 september 2006 van 19.00 tot 19.30 uur in de Globe. Aansluitend is dan de projectteamvergadering van Zuidbroek-Oosterwijk. Belangstellenden kunnen daar natuurlijk ook bij aanschuiven. Het inloopspreekuur wordt in 2006 ook nog gehouden op woensdag 1 november en woensdag 13 december.
Bij het gemeentelijk meldpunt 256 800 kunnen meldingen worden gedaan over onder andere kapot straatmeubilair en lichtmasten, vuildumpingen en ander ongerief met betrekking tot wegen en groen.
---