Vrije Universiteit Amsterdam

Studenten VU organiseren een prikkelend debat geleid door Joost Zwagerman. Tweede Kamerleden bijeen op Prinsjesdagdebat VU

Twee studentenverenigingen van de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren een Prinsjesdagdebat voor studenten en andere belangstellenden. De woensdag na prinsjesdag, 20 september, worden vertegenwoordigers van de regeringspartijen flink aan de tand gevoeld over het thema 'Oogstjaar 2006'. Dagvoorzitter Joost Zwagerman, vertegenwoordigers van de oppositiepartijen en de aanwezige studenten stellen subthema's als de internationale concurrentiepositie van Nederland, het onderwijs en de sociale zekerheid aan de orde.

Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Geert van Maanen bijt het spits af met een bondige evaluatie van de Miljoenennota van dit jaar. Zijn ervaring als directeur-generaal van de Rijksbegroting en als secretaris-generaal van het ministerie van Financiën waarborgen een goed gefundeerd betoog.

Vervolgens begint het debat tussen Tweede Kamerleden Jan Jacob van Dijk (CDA), Willibrord van Beek (VVD), Luuk Blom (PvdA), Ewout Irrgang (SP) en Bert Bakker (D66). Dagvoorzitter Joost Zwagerman leidt de discussie in goede banen.

Met dit debat willen de studentenverenigingen van de economische en de sociale faculteit (respectievelijk AUREUS en EOS) de bewustwording en betrokkenheid van studenten bij politiek-bestuurlijke vraagstukken vergroten. Ook zet de Prinsjesdagcommissie zich in voor meer interactie tussen studenten en de politiek, door in te spelen op de actualiteiten rond Prinsjesdag.

Deze dag wordt nu voor de derde keer georganiseerd en de opkomst neemt steeds toe. De organisatoren verwachten dat dit jaar rond de 250 studenten bij het debat aanwezig zijn.