Gemeente Meppel


Postbus 501
7940 AM Meppel
Stadhuis Grote Oever 26
tel. (0522) 850500

Kaplijst gemeente Meppel ter inzage (12-9-2006)

De kaplijst ligt sinds vorige week woensdag ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 20 september hun zienswijze indienen. Het streven is om de bomen in december en januari daadwerkelijk te kappen. Dit jaar staan er ongeveer 90 bomen op de kaplijst, verdeeld over een kleine 40 locaties. Over het algemeen zijn het alleenstaande bomen of bomen in kleine groepjes. Slechts in een aantal gevallen zijn het grotere aantallen bomen bij elkaar.

Vaak zijn de bomen die gekapt moeten worden ziek, of aan het einde van hun levenscyclus. Daarnaast komt het voor dat de wortels schade veroorzaken aan verharding of bebouwing. Slechts in enkele gevallen is besloten tot kap over te gaan omdat bewoners veel overlast ondervinden. Zo worden in het Conventsland 10 sierkersen weggehaald omdat zij ziek zijn en niet meer willen groeien. Deze bomen worden weer vervangen door 7 sierperen. In ât Hofje worden 7 sierkersen en een acacia gekapt, ook omdat zij ziek zijn. Hier worden 3 Magnoliaâs voor teruggezet. Achter de woningen van de K.P.Laan staan 3 platanen en 1 eik die dicht op elkaar staan en alle licht uit de woningen en tuinen wegnemen. Bovendien staan ze zo dicht tegen de verharding dat de straatstenen en de stoeptegels worden opgedrukt. Hier komen geen nieuwe bomen voor terug. In het buitengebied en bij de sportparken worden verschillende houtwallen gesnoeid. Daarbij gaat het over het algemeen om de onderbegroeiing; de bomen blijven daarbij gespaard.

Ieder jaar stelt de gemeente Meppel een lijst samen met daarop de bomen die in het komende winterseizoen gekapt moeten worden, de zgn. kaplijst. De gemeente moet ook voor haar eigen bomen een kapvergunning aanvragen. Deze worden zo veel mogelijk verzameld en de vergunning wordt in één keer. Dit wil overigens niet zeggen dat er tussentijds geen gemeentelijke bomen worden gekapt, maar dat heeft dan vaak te maken met bepaalde projecten. Hiervoor wordt dan afzonderlijk een vergunning aangevraagd.

pdf kaplijst 2006-2007.pdf