Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie voor de bezwaarschriften 20 september 2006

De commissie voor de bezwaarschriften vergadert op woensdag 20 september 2006 om 19.30 uur, in het gemeentehuis. Zij behandelt de volgende bezwaarschriften:

a. 20.30 - 20.50 uur

De heer E. Walter tegen het besluit van 12 juli 2006. Hierin is een kermisvergunning afgegeven;

b. 20.50 - 21.10 uur

Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. tegen het besluit van 24 augustus 2005.

Hierin is een kapvergunning verleend voor het kappen voor 25 wilgen aan de Burgemeester Van

Beresteijnlaan;

c. 21.10 - 21.30 uur

De Bomenstichting tegen het besluit van 12 december 2005. Hierin is een kapvergunning

verleend voor het kappen van 7 iepen aan de Gong in Schollevaar;

Vanaf heden kan iedereen de stukken over deze bezwaarschriften inzien bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis.