Gemeente Boxmeer


Vergadering bezwarencommissie, woensdag 20 september 2006

De bezwarencommissie houdt op 20 september 2006 om 18.50 uur een openbare vergadering in de A5 van het gemeentehuis, te bereiken via de trap aan de zij-ingang aan de Jan Petersstraat. Bezwaarschrift over het volgende onderwerp komt aan de orde:

* waarderingssubsidie 2006 Taekwondovereniging Chang-Hun.

De stukken liggen ter inzage bij het bestuurssecretariaat, mevrouw Gieta Lommen, telefoon (0485)-585755. Bij haar kunt u ook inlichtingen inwinnen over de agenda. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen voordoen in de agenda.