Ingezonden persbericht


Geachte redactie,

PERSBERICHT 13 september 2006

Uitvinder Hans Korstanje (LegioFreeWater) op nummer één bij Ministerie van VROM

Den Haag , Het Ministerie van VROM heeft een "ladder van legionella-bestrijding" bekend gemaakt waarin het systeem van loodgieter/uitvinder Hans Korstanje op de éérste plaats is komen te staan. Aanleiding voor de Beleidsnotitie van Staatssecretaris Van Geel ,die is gericht aan de Tweede Kamer, is het rapport Alternatieve technieken voor legionella bestrijding. Vanaf 2003 is er onderzoek gedaan naar deze fysische technieken. In februari 2005 kwam de uitvinder met zijn octrooi op het verwarmingslint in de waterleiding.Het NOS journaal heeft dit uitgezonden. De loodgieter passeert nu met zijn systeem alle technieken. Vrom kiest voor systemen die geen stoffen in water toevoegen en het milieu het minst belasten.

Thermisch beheer geniet al jaren de voorkeur van VROM. LegioFreeWater van uitvinder Hans Korstanje heeft deze techniek vernieuwd. Innovatie heeft er voor gezorgd dat deze variant van thermische desinfectie hoog gewaardeerd wordt door de Staatssecretaris van VROM. In 2005 won Hans Korstanje de Herman Wijffels Innovatieprijs.
Bij de slimme toepassing (het verwarmingslint in de waterleiding) van het systeem van Korstanje hoeven spoelacties of desinfectie niet veel water en energie te kosten. Automatisering kan bovendien doelmatig zijn en een besparing op personeelskosten opleveren. Naast dit alles levert het LegioFreeWater systeem een groot milieuvoordeel. De besparingen kunnen oplopen tot wel 90 % t.o.v. gasgestookte thermische desinfectie. Ook de Co² afgifte wordt hierdoor verlaagt. Het systeem bereikt de gehele waterleiding
Er worden in het systeem géén waterbehandelingsapparaten geïntroduceerd die specifiek onderhoud vergen en die op zich weer extra gezondheids- en milieurisico kunnen opleveren.

Wetenschappelijk onderzoek;
Via de Servicedesk MKB hebben we de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Utrecht een onderbouwing voor het systeem van Hans Korstanje laten maken. Literatuurstudie heeft aangetoond dat de werking van het systeem met verwarmingslint veel micro-biologische voordelen heeft t.ov. fysische /alternatieve technieken als UV, filtratie en Koper en zilver ionisatie. Woensdag 20 september zal de Universiteit Utrecht deze studie openbaar maken en publiceren.
Zojuist 13/9 is bekend geworden dat LegioFreeWater de Nederlandse versie van de European Environment Press Award heeft gewonnen. In november zal Hans Korstanje in Lyon Frankrijk op de Pollutec beurs een stand aangeboden krijgen !
Loodgieter Hans Korstanje wint dus op allerlei fronten, nr 1 bij VROM, nr
1 bij EEP award en een wetenschappelijke onderbouwing die klinkt als een klok ! (bericht daarover later).

Noot:

LegioFreeWater systems BV
Ph.J. Korff de Gidts /Hans Korstanje
Muntstraat 6-8 Wijk bij Duurstede
0343 597108 - 06 13487034 www.legiofreewater.com

Referentie : Ministerie van VROM www.vrom.nl
Mr W.F.E. Reinhold beleidsadviseur Staatssecretaris Van Geel.
Directie Bodem, water, landelijk gebied 070 3394261

Beleidsnotitie VROM aan Tweede Kamer verzonden staat op Vrom.nl