Gemeente Delft

Delft spettert dit jaar en het hele jaar staat in het teken van water. Om ook kinderen spelenderwijs over water te laten nadenken, maakte de gemeente Delft een speciale waterquiz voor de jeugd. Maar liefst 54 kinderen lieten deze zomer hun hersens kraken en beantwoordden de lastige vragen.

Het vele zwoegen wordt beloond: op woensdag 20 september om 13.30 uur worden twee winnaars in het zonnetje gezet met een speciale prijs. Dit vindt plaats in De Papaver, het Natuur- en milieucentrum van de gemeente Delft. Natuurlijk kunnen de winnaars daarna een kijkje nemen bij de nét geopende tentoonstelling 'Delft spettert', ook om de antwoorden op de waterquiz nog een keer na te zoeken.

De gelukkig prijswinnaars zijn: Maurin Voshol (10 jaar) en Jennifer van Karsen (8 jaar).

Datum: 20 september 2006
Tijd: 13.30 uur
Plaats: Natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, Delft. Papaver@delft.nl, telefoonnummer 015- 219 7977.

Meer informatie over Delft spettert en natuur en milieu in Delft staat op:

www.delft.nl/natuurenmilieu

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft