Ingezonden persbericht


'Eén keer failliet, voor altijd een loser'
Nederlandse ondernemersmentaliteit ter discussie tijdens seminar Link Magazine/ING

In Turkije hebben ondernemers de passie die ondernemers hier node missen. Een veel soberder sociaal vangnet zou die ondernemerszin hier terug kunnen brengen, zo stelt de succesvolle Turks-Nederlandse ondernemer Atilla Aytekin. Hij is een van de key note speakers tijdens het seminar Innovatief in Creativiteit. Geen van de sprekers neemt trouwens een blad voor de mond als het gaat om de vraag hoe de Nederlandse industrie mondiaal meer concurrerend kan worden. Het seminar op 20 september gaat vooraf aan de uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers Awards 2006, twee prestigieuze prijzen voor de beste industriële toeleveranciers van Nederland. De organisatie is in handen van Link Magazine in nauwe samenwerking met ING Bank.

Jack van Sprang, Managing Director van de Eindhovense system supplier Frencken Group B.V, zal onder andere ingaan op de kwaliteit van de communicatie binnen de organisatie van de uitbesteders. 'De besluitvorming om te gaan outsourcen vindt over het algemeen op het hoogste niveau binnen een bedrijf plaats. Om strategische redenen wordt besloten om bepaalde activiteiten niet meer zelf te doen: om af te zijn van de noodzaak daarvoor te investeren in mensen en middelen en om zich helemaal te kunnen concentreren op de kernkwaliteiten van het bedrijf. In de dagelijkse praktijk echter worden de toeleveranciers veelal niet aangesproken op wat hun rol zou moeten zijn binnen die strategie van de uitbesteder.' Dan, constateert Van Sprang, worden toeleveranciers veelal geconfronteerd met personen die het alleen maar willen hebben over hoe het nog vijf procent goedkoper kan. 'Die zijn nauwelijks op de hoogte van de achterliggende strategie van hun management en ook niet goed geïnformeerd over de ideeën en wensen van de afdelingen Ontwikkeling en Marketing. Dan gaat het dus niet over onze rol als ontwikkelaar, over de investeringen in de opbouw van kennis die wij geacht worden te doen. Het gesprek gaat dan alleen nog maar over de kosten.' Wil Nederland zich kunnen ontwikkelen tot een sterke kennisindustrie dan vergt dat strategische ruimte voor de innovatieve toeleveranciers en het vergt uitbesteders die op alle hiërarchische niveaus van het bedrijf goed op de hoogte zijn van de outsourcingstrategie, aldus de boodschap van keynote speaker Van Sprang.

'Nederlanders moeten voorbeeld nemen aan Turkse ondernemersmentaliteit' Ook Atilla Aytekin, directeur van het Amsterdamse softwarebedrijf Solutions Gallery, zal in zijn voordracht geen blad voor de mond nemen. Hij richt zijn vizier met name op de Nederlandse ondernemersmentaliteit. Zelf een Turkse Nederlander ('een Nederlander van Turkse komaf') en jarenlang als ondernemer actief geweest in Istanboel kan hij de vergelijking tussen ondernemers hier en in Turkije goed maken. 'Failliet gaan heeft hier een veel te negatieve kleurklank. Is je dat, zoals mij, eenmaal overkomen dan zal de Nederlander dat falen heel gemakkelijk extrapoleren naar de rest van je carrière. Je bent dan voor altijd een loser en daar wil hij niets mee te maken hebben. Net zomin als met iemand met veel succes. Die mentaliteit werkt sterk nivellerend. Lef tonen wordt in dit land niet gewaardeerd.' Aytekin heeft dan ook hard moeten 'vechten' om er weer bovenop te komen en zou dan ook graag in Nederland iets willen terugvinden van de Turkse ondernemersmentaliteit die veel meer op Amerikaanse leest is geschoeid. 'Daar zijn geen sociale vangnetten. Daar geldt het recht van de sterkste en die kan daar snel heel veel geld verdienen. Daardoor is er daar enorm veel passie, lef onder de ondernemers.'Aytekin pleit voor een economisch model in Nederland met een veel soberder sociaal vangnet. 'Daardoor zou ook hier iets van die Turkse drive onder ondernemers kunnen ontstaan', aldus Aytekin wiens software bedrijf - waarmee hij in 2001 doorstartte - inmiddels veel succes heeft met onder andere IT-outsourcing in Turkije. 'Dat land heeft de kwaliteiten van India, en je bent er in drie uur.'

Fijnzinnigheid
Key note speaker Harry Starren zal als het gaat om het losmaken van creativiteit in een organisatie vooral kijken naar de 'esthetiek'. Het wordt, wat de directeur van De Baak, Management Center VNO-NCW betreft hoog tijd dat bedrijven daar meer aandacht voor krijgen. Oók in de industrie. En dan niet alleen in de betekenis van een mooi bedrijfspand of product, of wat verplichte kunst aan de muur. Esthetiek reikt véél breder. Een esthetische organisatie is een organisatie waaraan mensen hun beste krachten geven, omdat ze het simpelweg inspirerend vinden om samen nieuwe producten te creëren. Starren: 'Het merendeel van de bedrijven is inmiddels aardig efficiënt georganiseerd. Daar zijn de laatste dubbeltjes wel verdiend. De toegevoegde waarde zit niet meer in verdere efficiencyverbetering. De Chinezen kunnen het vaak toch veel goedkoper. Maar kijk eens naar wat ze maken, het ziet er vaak niet uit. En kijk eens hoe het er toe gaat in de Chinese bedrijven. Het gaat mij in de Nederlandse bedrijven om een sterkere nadruk op fijnzinnigheid, op creativiteit, kwaliteit. Kortom, op het schone.'

Sprookjes
Ronald van der Zijl, ceo van de Efteling zal onder de titel 'Allemaal sprookjes' ingaan op de rol van innovatie en creativiteit in het verleden, heden en de toekomst van zijn park in Kaatsheuvel. Innoveren doet de Efteling steeds vaker in creatieve processen met derden. De komende jaren zullen in die processen centraal staan de verblijfsaccommodaties en programma's voor televisie en internet. 'Het themapark met zijn attracties blijft echter de ziel van de onderneming. Met alle creatieve uitdagingen die daarbij komen kijken.' 'Als u in sprookjes gelooft, gelooft u in de Efteling!', aldus Van der Zijl's motto.

Lef
Alexander van der Lely schetst in zijn betoog hoe binnen zijn bedrijf ruimte wordt gegeven aan medewerkers om op basis van 'geloven in' compleet nieuwe wegen in te slaan. 'Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat wij een familiebedrijf zijn. Het is makkelijker ruimte te geven aan creativiteit als je niet met dikke rapporten verantwoording hoeft af te leggen aan allerlei financiële stakeholders waar je geen persoonlijke relatie mee hebt. Bij ons zijn de lijnen kort en persoonlijk en kan iedereen alles met iedereen bespreken.' De creatieve bedrijfscultuur heeft ertoe geleid dat Lely zich nu volledig richt op de melkveehouderij. Het bedrijf was ooit gespecialiseerd in akkerbouwmachines en graslandbewerking, in apparatuur voor het eggen, zaaien, maaien en schudden. 'Van melkwinning wisten we twintig jaar geleden helemaal niets terwijl we uit die sector hoorden dat het robotiseren van het melken hooguit iets was voor de verre toekomst. Als je die stap dan toch zet getuigt dat van lef. Dat wij wegen durven in te slaan die wellicht niet altijd zo logisch zijn, zien wij als voordeel ten opzichte van concurrenten, want daardoor zijn wij in staat de melkveehouder keer op keer vooruit te helpen met innovatieve oplossingen.'

Attractieve klant
Ook seminarvoorzitter Frank Rozemeijer zal de gelegenheid te baat nemen zijn opvattingen over het thema te ventileren. Als directeur van FRConsulting (een bureau gespecialiseerd in training en advies op het gebied van inkoopmanagement) en universitair docent Purchasing en Supply Management aan de RSM Erasmus University in Rotterdam heeft hij een goed zicht op hoe inkoop het innovatieve proces in de keten kan frustreren dan wel stimuleren . 'Ik vind het jammer dat er over het algemeen door uitbesteders zo weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis van suppliers.' Rozemeijer pleit ervoor dat uitbesteders hun best doen om een 'attractieve klant' te worden. 'Door goed te luisteren naar je supplier, ze om verbeterideeën te vragen, ze te helpen die ideeën te realiseren en regelmatig de leverancierstevredenheid te meten, maak je de kennis uit de keten vrij die je nodig hebt om tot innovaties te komen.'

Awards
Het seminar gaat vooraf aan de uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers Awards 2006, Twee prijzen die twee jury's van industriële klanten uitreiken aan de beste eerste- en de tweedelijns toeleverancier van Nederland. In totaal zijn hiervoor 220 bedrijven genomineerd die ondermeer worden beoordeeld op kwaliteit, logistiek, technologie en kosten. Ook wordt een kwalificatie gegeven van de mate waarin uitbesteder en toeleverancier bij elkaar passen. Immers, voor optimale toeleverprestaties zijn altijd meerdere ketenpartijen nodig. Een derde winnaar ontvangt de Achievement Award. Dat is die toeleverancier die gedurende een lange periode een constant hoog niveau wist vast te houden.

Seminar en prijsuitreiking vinden plaats op 20 september in het Auditorium van het ING House in Amsterdam.