Provincie Groningen

Commissievergaderingen deze week 18 september 2006

Op woensdag 20 september a.s. vergaderen de Statencommissies Economie en Mobiliteit, Omgevingbeleid en Wonen en Bestuur en Financiën in het provinciehuis. Op vrijdag 22 september a.s. vergadert de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid. De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn de volgende:

Economie en Mobiliteit (09.00 uur, vergaderzaal A6):
* de programmabegroting

* MER wegomlegging Zuidhorn

Omgevingsbeleid en Wonen (14.00 uur, Blauwe Zaal):
* de programmabegroting

* voortgangsrapportage Ring Blauwe Stad

* startnotitie van Gedeputeerde Staten: "Op weg naar een nieuw POP"
* prestaties Groninger woningbouwcorporaties

Bestuur en Financiën (17.00 uur, vergaderzaal A6):
* de programmabegroting

* eindrapportage conceptfase Huisvestingsplan, in het kader van de Metamorfose

Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid (14.00 uur, Blauwe Zaal):
* jeugdzorg

* de programmabegroting

Meer informatie?
De agenda's vindt u in het vergaderschema op deze site. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Statengriffie van de provincie Groningen, telefoon: 050-316 4458, e-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl

18 september 2006