Gemeente Tilburg

Datum
18 september 2006
Woensdag 20 september tijdelijk parkeerverbod tussen Gelrebaan en Bosscheweg (beide zijden rijbaan)

Reinigen goten en riolering van hoofdrijbanen Ringbaan Oost

Op woensdag 20 september gaan het BAT (Brabants Afvalteam) en de firma Helma in opdracht van de gemeente Tilburg de goten en riolering van de hoofdrijbanen van de Ringbaan Oost tussen de Gelrebaan en de Bosscheweg schoonmaken. Het BAT start met het vegen van de goten en parkeervakken in de straat en daarna worden de rioolkolken schoon gezogen.

Langs de Ringbaan Oost staan meestal auto's geparkeerd. Daardoor was het in het verleden vaak niet mogelijk de goten en kolken goed schoon te maken en bleef er veel vuil en blad liggen. Het gevolg was dat, vooral in perioden van zware regenval, het water slecht kon afstromen naar de riolering. Wateroverlast, en daardoor nogal wat klachten, waren daarvan weer het resultaat. Met een gecombineerde reinigingsbeurt moeten de problemen voorlopig weer zijn opgelost.

Om de goten goed te kunnen reinigen is het nodig dat er tijdens de werkzaamheden geen auto's geparkeerd staan langs de ringbaan. Daarom is besloten op woensdag 20 september van 09.00 tot 16.00 uur een tijdelijk parkeerverbod (aangegeven door borden) in te stellen op de Ringbaan Oost tussen de Gelrebaan en de Bosscheweg. Op deze datum wordt u verzocht uw auto op een andere plaats te parkeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een rijdende afzetting; zodra het werk klaar is worden de borden verwijderd en het parkeerverbod opgeheven.

Om de werkzaamheden snel te laten verlopen hopen wij op uw medewerking!

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met uitvoerings- coördinator Jo van Hal of Frans van Gils. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 86 96 of 013 542 86 94.

Klachten over straatvuil, blad en wateroverlast kunt u melden bij het Centraal Meldpunt via telefoonnummer 0800 1920 (gratis).

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl

---- --