Gemeente Hardenberg

September 2006 - Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Bedrijventerrein De Steenmaat, Gramsbergen

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Bedrijventerrein De Steenmaat, Gramsbergen

Maandag 18 september

Op woensdag 20 september vindt een inloopbijeenkomst plaats over het voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Steenmaat, Gramsbergen. Dit voorontwerpbestemmingsplan maakt de uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen Holtheme en De Doorbraak mogelijk.

De gemeente Hardenberg wil het plangebied ontwikkelen tot een kleinschalig bedrijventerrein met bouwpercelen die in grootte variëren. Als ondergrens wordt een bouwperceelgrootte van 1.000 m2 aangehouden. Het is de bedoeling dat de kaveluitgifte eind dit jaar gaat plaatsvinden.

Nu het voorontwerpbestemmingsplan gereed is, gaat de inspraakprocedure voor het plan van start. Met ingang van donderdag 21 september 2006 ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage bij het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis van Hardenberg. Daarnaast vindt op woensdag 20 september 2006 tussen 17.00 en 19.30 uur in Café Restaurant Bolte aan de Oostermaat 62 in Gramsbergen een inloopbijeenkomst plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens deze inloopbijeenkomst.