Rijksuniversiteit Groningen

Oppervlaktehechting bacteriën nader onderzocht

Datum: 20 september 2006

Enterococcus faecalis behoort tot de normale darmflora van de mens, maar wordt ook gevonden bij infecties op medische implantaten, zoals kunsthartkleppen, heupprotheses, katheters, galwegstents, etc. Deze infecties ontstaan doordat micro-organismen op het oppervlak van de implantaten hechten, slijm produceren en gaan groeien. Zo vormt zich een laag bacteriën op het oppervlak, een zogenaamde biofilm. Bij het hechtingsproces van een bacterie aan een oppervlak speelt de oppervlaktelading van de bacterie een belangrijke rol. In haar onderzoek ging Annet van Merode na hoe groot de invloed is op de hechting aan een oppervlak, als de bacteriële cultuur bestaat uit twee verschillende subpopulaties die van elkaar verschillen in oppervlaktelading.

Drs. A.E.J. van Merode (Leeuwarden, 1978) studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Biomedical Engineering van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar zij nu als postdoc onderzoeker werkt. /RA

Datum en tijd

20 september 2006, 16.15 uur

Promovendus

mw. A.E.J. van Merode

Proefschrift

Role of surface charge heterogeneity in Enterococcus faecalis. Adhesion and biofilm formation

Promotores

prof.dr. H.C. van der Mei en prof.dr.ir. H.J. Busscher

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw

Informatie

via Joost Wessels, Bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464 of (050) 361 2200, e-mail j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl