Vereniging FME-CWM

Deze informatie is het laatst gewijzigd op: 07 jul 2006


Het maken van een BedrijfsOpleidingsPlan

Bedrijfsopleidingen en employability gestructureerd aanpakken - 20 september en 11 oktober, Zoetermeer

Het realiseren van ondernemingsdoelstellingen is in hoge mate gekoppeld aan de aanwezigheid van de daarvoor benodigde competenties bij het personeel. Het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan is een uitstekend instrument om deze competenties in kaart te brengen en de benodigde training en opleiding op een planmatige wijze uit te voeren. MOD biedt een cursus aan die de deelnemer in staat stelt een bedrijfsopleidingsplan op te stellen.

Doel
Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) te maken voor zijn organisatie.

Inhoud
In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
* Wat is een BOP en welke eisen worden er aan gesteld?
* Wat zijn de randvoorwaarden zodat een BOP succesvol kan zijn?
* Employability en BOP

* Hoe komt een BOP tot stand:


* strategie en toekomstvisie van de organisatie
* daarvoor benodigde competenties van het personeel
* aanwezige competenties verschillen

* benodigde opleiding om de verschillen op te heffen

Wat is de inhoud van een BOP?

Implementatieplan

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor managers, P&O-functionarissen en OR-leden die verantwoordelijk zijn voor of bijdragen aan het opstellen of beoordelen van een BOP voor hun organisatie. Er wordt gewerkt met een groep van 12 deelnemers.

Duur, data en locatie
De cursus bestaat uit een traject van een dag, na ongeveer 4 weken gevolgd door een halve dag. Op de eerste dag wordt alle relevante theorie behandeld. Aan het einde van die dag wordt een "huiswerkafspraak" gemaakt waarbij de deelnemers een onderwerp uit de eigen praktijk kiezen en in de tussenliggende weken uitwerken. De resultaten daarvan worden in de tweede bijeenkomst besproken en geëvalueerd. Verder worden in het tweede blok nog overgebleven vragen en onderwerpen besproken.

De cursus wordt gegeven op woensdag 20 september 2006 van 09.00 uur tot 17.00 uur en woensdag 11 oktober 2006 van 09.00 uur tot 14.00 uur in het vergadercentrum van FME in Zoetermeer.

Kosten
475,- per persoon inclusief documentatie en arrangementskosten en exclusief BTW.

Bij voldoende deelname kan de cursus ook in-company worden gegeven. De investering daarvoor wordt in overleg afgesproken.

Aanmelding
Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. U kunt zich aanmelden via www.fme-mod.nl.

Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering kan de plaats van de deelnemer(s) worden ingenomen door een collega.

MOD, telefoon (079) 353 12 53, mod@fme.nl, www.fme-mod.nl