Ingezonden persbericht


Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202 Directie Communicatie 1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl
UitnodigingAan de redacties en correspondenten

Datum 18 september 2006
Kenmerk 59

Iris Reshef 020 552 3419

Betreft: opening Geuzenbos door wethouder Vos

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op woensdag 20 september opent wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen) officieel het nieuw ingerichte Geuzenbos.

Het bos van ongeveer 70 hectare is veranderd in een aantrekkelijk struingebied voor wandelaars, met een vogelplatform, paddenpoelen, diverse stuwdammetjes en een uitkijktoren.

Het Geuzenbos, net ten zuiden van bedrijventerrein De Heining, is ooit aangelegd als productiebos. Ook liggen er slibvelden voor residuen van de oude suikerfabriek in Halfweg. In 2004 is het gemeentebestuur akkoord gegaan met een plan het Geuzenbos meer in te richten en toegankelijk te maken voor bezoekers.

Het programma:
16.00 uur: Ontvangst in het Boezemgemaal Halfweg 16.15 uur Welkom door Peter van Kaam, hoofd Westpoortbeheer Toespraak en openingshandeling door wethouder Marijke Vos 16.45 uur Mogelijkheid voor een korte rondleiding door het Geuzenbos Hapje en drankje

U bent van harte welkom om bij de officiële opening van het Geuzenbos aanwezig te zijn.

Datum: woensdag 20 september Plaats: Boezemgemaal Halfweg (routebeschrijving is bijgesloten) Tijd: 16.00 uur