Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Minister opent nieuwe Diefdijk en A2

Nieuwsbericht | 18-09-2006

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat opent op 20 september de vernieuwde waterkering Diefdijk. De waterkering in de A2 is vervangen en verbreed. Hiermee is het grootste knelpunt op de A2 tussen Everdingen en Culemborg aangepakt.

Jarenlang heeft dit deel van de A2 de filetop ranglijst aangevoerd. Het traject is versneld aangepakt vanwege de grote problemen bij met name de kruising van de A2 met de Diefdijk.

Begin 2004 is Rijkswaterstaat begonnen met de vervanging van de waterkering Diefdijk en de verbreding van de autosnelweg A2 tussen de aansluitingen Everdingen en Culemborg. Dit gedeelte van de A2 is verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. De waterkering Diefdijk in de A2 is tegelijkertijd vervangen en verbreed. De waterkering heeft dezelfde functie en status als een dijk langs de Waal, de Rijn en de Lek en behoort tot de zogenaamde primaire waterkeringen van ons lang. De Diefdijk fungeert als waterkering in het geval een dijk doorbreekt ten oosten van de waterkering (Everdingen langs de Lek en Gorkum langs de Waal). Bij een dergelijke dijkdoorbraak moet de Diefdijk het westen van Nederland beschermen tegen overstromingen. De coupure in de Diefdijk kan in zo'n situatie gesloten worden.

Uitzonderlijk
Uniek aan de waterkering Diefdijk is dat drie belangrijke elementen bij elkaar komen. Ten eerste de A2 als belangrijke verkeersader van Nederland: Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven-Maastricht. Daarnaast de waterkering die het westen van ons land moet beschermen tegen eventuele overstromingen van de Nederrijn/Lek en de Waal. En een belangrijk cultuurhistorisch element: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Verder speelt ecologie een belangrijke rol.

Dit project is door samenwerking tussen provincie Gelderland, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Waterschap Rivierenland, gemeente Culemborg en Rijkswaterstaat tot stand gekomen.

Verwante onderwerpen


* Aanleg en onderhoud wegen

* Dijken en waterkeringen