Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Datum
19 september 2006
Nummer
208
Activiteiten in en om het provinciehuis
De leden van het college van Gedeputeerde Staten
vertegenwoordigen de provincie bij tal van gelegenheden.
Verschillende instellingen en organisaties organiseren bijeenkomsten
en activiteiten in het Provinciehuis. Bijgaand een overzicht van de
bijeenkomsten en activiteiten die in de komende periode van belang
zijn. De agenda's van de vergaderingen van Provinciale Staten en de
diverse statencommissies zijn terug te vinden op de website
www.brabant.nl (Brabant Loket, officiële vergaderstukken).

Datum Tijd Onderwerp - Locatie - Toelichting

20-09-2006 11.30 Heeze-Leende
Gedeputeerde P. Rüpp brengt een werkbezoek aan de
gemeente Heeze-Leende. Start van de bijeenkomst is in de Jan
Deckerstraat 2 in Heeze.

20-09-2006 12.30 Eindhoven
Gedeputeerde W. Luijendijk neemt deel aan de studiemiddag
over extremisme in Nederland: 'Fietsen tegen de wind in'. De
bijeenkomst vindt plaats in conferentiezaal De Ambassadeur,
Lodewijk Napoleonplein 21 in Eindhoven.

20-09-2006 14.00 Oirschot
Gedeputeerde P. Rüpp is aanwezig bij de Kick off meeting
'Voorlopersinitiatief Ruimte voor bedrijf en natuur in Beerze
Reusel', in Oirschot.

21-09-2006 08.30 Den Haag
De Commissaris van de Koningin, mw. H. Maij-Weggen, en
leden van GS nemen deel aan het prinsjesdag ontbijt met
kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag.

21-09-2006 20.00 's-Hertogenbosch
Gedeputeerde E. Janse de Jonge is aanwezig op de feestavond
georganiseerd door de gemeente 's-Hertogenbosch in het
stadhuis. De feestavond vindt plaats in het kader van het
Project Duurzaam Veilige schoolomgeving voor alle scholen.

22-09-2006 09.00 De commissie Zorg, Welzijn en Cultuur brengt een
werkbezoek in het kader van Jeugdzorg aan het stadhuis van
Eindhoven, Stadhuis van Helmond en het gemeentehuis van
Cuijk.

22-09-2006 09.00 Helmond
Gedeputeerde E. Janse de Jonge neemt deel aan het
werkbezoek van de Commissie EMG aan de gemeente
Helmond.

22-09-2006 12.00 Delft
Gedeputeerde mw. A. Moons neemt deel aan Watercongres in
Delft. Het congres vindt plaats bij Syncera, Delftechpark 9 te
Delft.

22-09-2006 15.00 Werkendam
Gedeputeerde W. Luijendijk houdt een inleiding en verricht
samen met dhr. E. van Dijk (voorzitter Brabants Landschap)
de openingshandeling ter gelegenheid van het herstel van de
fortwallen van Fort Altena.

22-09-2006 15.30 locatie Zuid-Willemsvaart
Gedeputeerde E. Janse de Jonge is aanwezig bij de
ondertekening door minister van verkeer en Waterstaat, mm.
Drs. K. Peijs van het convenant Brabantse Kanalen.
Het convenant is het sluitstuk van de besluitvorming over de
verbreding en omleiding van de Zuid-Willemsvaart. Dat werd
mogelijk door de samenwerking van Rijk, gemeenten en
provincie.

22-09-2006 16.00 Moerdijk
Gedeputeerde O. Hoes opent de Biomassacentrale BEWA in
Moerdijk, Appelweg 6-10.

25-09-2006 11.00 Provinciehuis
De Commissaris van de Koning, mw. H. Maij-Weggen en
gedeputeerde mw. A. Moons ondertekenen convenant en
geven startschot Risico Informatie Systeem RIS). Vanaf dit
moment is het RIS toegankelijk via internet.

29-09-2006 09.30 Provinciehuis
Provinciale Staten vergaderen in het provinciehuis,
Brabantlaan 1 in 's-Hertogenbosch.


---- --