Ingezonden persbericht


Schoonmaakactie 'Mors schoon hè!'

Op woensdag 20 september geeft wethouder John Steegh van Verkeer en Milieu om 14:00 uur op de Richard Krajicek-playground aan het Maansteenpad het startsein voor een grote schoonmaakactie waarbij zwerfvuil wordt opgeruimd in de Hoge Mors. De actie is een samenwerking tussen bewoners, de basisscholen De Morskring, De Schakel en De Parcellischool, Stichting Nibraas, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, LWO buurtopbouwwerk en kinderwerk, wijkpolitie, korfbalvereniging Cresendo, Rosa Manus, bewonerscommissie Samen Sterk en de gemeente Leiden.

Kinderen gaan in 10 groepen onder begeleiding van een volwassene de ruimte tussen de hoogbouw in de Hoge Mors schoonmaken. De actie duurt tot 15.00 uur. Inschrijving is om 13.30 uur op de playground aan het Maansteenpad.

Door de grote schoonmaakactie en door het geven van voorlichting willen de organisaties bereiken dat de wijkbewoners bewuster omgaan met de woon- en leefomgeving in hun eigen wijk. Het is voor de tweede keer dit jaar dat dit initiatief wordt genomen waarbij het de bedoeling is om de Mors schoon te krijgen en te houden. Daarom wordt deze actie voortaan in het voorjaar en in het najaar gehouden.

Noot voor de pers:
U bent van harte welkom bij deze opening aanwezig te zijn.

Datum: woensdag 20 september
Tijd: 14:00 uur
Locatie: Richard Krajicek-playground, Maansteenpad

Nadere informatie:
Tony van der Haar, LWO, tel.: (071) 579 09 24
Geeske Voerman, Bureau Communicatie gemeente Leiden, tel. (071) 516 77 65


---- --