Joop van den Ende verlegt zijn activiteiten

Stage entertainment

Amsterdam, dinsdag 19 september 2006

Joop van den Ende draagt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse theatertak van Stage Entertainment over aan Erwin Van Lambaart

Joop van den Ende heeft de dagelijkse leiding van Joop van den Ende Theaterproducties, de Nederlandse theatertak van zijn internationale onderneming Stage Entertainment, overgedragen aan Erwin van Lambaart. Hij deed dit tijdens een besloten bijeenkomst in Amsterdam voor de Nederlandse werknemers van zijn onderneming Stage Entertainment.

Op deze wijze schept Joop van den Ende ruimte in zijn agenda om zich nadrukkelijk te kunnen concentreren op de internationale expansie van het in 1999 opgerichte live entertainment bedrijf. Stage Entertainment is inmiddels actief in acht landen en heeft een omzet van 550 miljoen euro. De nieuwe situatie biedt hem bovendien de mogelijkheid om een actieve en bezielende rol te spelen bij de ontwikkeling van eigen producties door het 'international creative department'dat hij ruim een jaar geleden in het leven riep. Ciske de Rat (2007), Udo Jürgens mit 66 Jahre (2008) en een volwaardige, internationale theatershow rond Hans Klok (2007) zijn de eerste drie van in totaal vijftien nieuwe, eigen producties.

De beslissing zich terug te trekken uit Joop van den Ende Theaterproducties, waarmee hij in Nederland de basis legde voor zijn internationale onderneming, is een direct gevolg van de fysieke waarschuwing die hij eerder dit jaar kreeg. Eind maart werd hij opgenomen na hartproblemen. Tijdens de herstelperiode heeft hij gezocht naar een nieuwe balans tussen werk en privé leven. Sinds begin september is hij nog twee dagen per week aanwezig op het Museumplein waar het hoofdkantoor van Stage Entertainment is gevestigd.

Het moederbedrijf Stage Entertainment wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit Joop van den Ende (voorzitter), Bart van Schriek, Caspar Gerwe en Maik Klokow.

Erwin van Lambaart is opgeleid aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en had een leidinggevende functie in de hotellerie totdat hij in 1998 werd benoemd tot algemeen directeur van Joop van den Ende Theaterproducties. Erwin van Lambaart kreeg hiermee de kans om zijn managementkwaliteiten te koppelen aan zijn bijzonder grote liefde voor theater. In de afgelopen jaren heeft hij naast de nauwe samenwerking met Joop van den Ende kans gezien in toenemende mate zijn eigen stempel op het Nederlandse theaterbedrijf te drukken. Zo ontwikkelde hij in 2002 het succesvolle concept van Musicals in Ahoy' dat in 2004 en 2006 werd geprolongeerd.

Stage Entertainment is actief in Nederland, Duitsland, Spanje, Rusland, Frankrijk, Italië, Engeland en Amerika. De focus van de onderneming is op verdere groei in Europa. Er zijn drie kernactiviteiten: producties, eigen theaters en ticketing. Jaarlijks worden tussen de 40 en 50 musicals, toneelstukken, ijsshows, dance events en concerten geproduceerd in de 32 eigen theaterlocaties of als toerende productie. In de meeste 'eigen'landen ondersteunt Stage Entertainment de producties met kaartverkoop en marketingacties via lokale vestigingen van TopTicketLine en TicketOnLine.

Joop van den Ende is, naast Stage Entertainment, nauw betrokken bij de VandenEnde Foundation, VandenEnde & Deitmers (private equity) en Living City Property Performance (vastgoed). De dagelijkse leiding bij ieder van deze entiteiten is in handen van eigen directeuren.

Voor nadere informatie:
Stage Entertainment, Maarten van Nispen
Telefoon: 020-3052.243
Mobiel: 06-2013 0790
E-mail: maarten.van.nispen@stage-entertainment.nl