Ten Cate NV

KONINKLIJKE TEN CATE NV
Persbericht

TenCate verwerft patentpositie en start ontwikkelingssamenwerking met GreenFields

Nieuwe generatie kunstgras
TenCate heeft met GreenFields een intentieovereenkomst gesloten om in nauwe samenwerking een nieuw kunstgrassysteem (4
e
generatie kunstgras)te ontwikkelen.
Dit nieuwe concept is gebaseerd op een integraal kunstgrassysteem,dat niet meer zal zijn opgebouwd uit afzonderlijke componenten (vezel,backing,infill,sub-base).Ter versterking van de huidige kennispositie van TenCate wordt het patent op dit gebied van GreenFields in eigendom verworven.Dit patent vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande wereldwijde patentpositie van TenCate. De ontwikkeling van het 4
e
generatie kunstgras is gericht op kostenverlaging van het totale systeem.Door de samenwerking met TenCate op het gebied van research & development wordt de 'time to market ' van het nieuwe concept aanmerkelijk verkort. Het toekomstige integrale kunstgrassysteem behoeft geen instrooisel (infill)om voldoende schokabsorberend te zijn.Dit systeem biedt op termijn een alternatief voor zogenoemde ingestrooide velden en vormt derhalve een uitbreiding van de productportfolio van TenCate.
TenCate heeft onlangs aangekondigd de productiecapaciteit van milieuvriendelijk en veilig infill (Thiolon Infill Pro ®)voor ingestrooide kunstgrasvelden aanzienlijk uit te breiden.
Ir.L.de Vries (CEO):'Het is goed voor onze concurrentiepositie dat het kennisdomein van TenCate wordt versterkt met waardevolle patenten.De componenten van TenCate, samengebracht in systemen,dienen via kwalitatief hoogwaardige partners vermarkt te worden.Deze samenwerking is een belangrijke stap in de implementatie van ons strategisch concept '.
Strategisch concept
TenCate streeft naar samenwerking met marktpartijen die de kwalitatieve uitgangspunten van TenCate in de kunstgrasmarkt onderschrijven:
· Een systematische opbouw van sportvelden,met voorspelbare en constante sporttechnische eigenschappen.

· Verhoging van de huidige kwaliteitsnormering,waarbij meer aandacht wordt gegeven aan de handhaving van de sporttechnische eigenschappen gedurende de economische levensduur van het sportveld.

· Veilige ondergrond voor sporters gedurende de economische levensduur van het veld..Pagina
2/2

· Het aanbieden van een breed scala van kunstgrassystemen,toegespitst op specifieke eisen van gebruikers.Focus op productdifferentiatie en innovatie,met als doel een kosteneffectief totaalconcept te bieden.

· Partnerships in de keten aangaan ter borging van de kwaliteit van het eindproduct, opgebouwd uit hoogwaardige systeemcomponenten.

· End-usermarketing:TenCate adviseert eindgebruikers,bonden etcetera rechtstreeks of via haar commerciële partners ten aanzien van toepassingen en eigenschappen van TenCate-producten en/of -componenten,ter vergroting van de merkbekendheid en het kwaliteitsbewustzijn.Eindgebruikers hebben het recht te weten op basis van welke componenten een sportveld is opgebouwd en welke systeemperformance zij kunnen verwachten.

· Uitsluiting van mogelijk milieuonvriendelijke dan wel mogelijk schadelijke grondstoffen.
TenCate gaat met GreenFields een strategische samenwerking aan,die het volgende zal inhouden:

· TenCate verkoopt de meerderheid (80%)in Landscape Solutions aan GreenFields (kunstgras voor landscaping onder de merknaam Royal Grass ®).
· TenCate blijft kunstgrasvezels en backing voor het merk Royal Grass aan GreenFields aanleveren.

· GreenFields zal tot de marktpartijen behoren waarmee TenCate nauw samenwerkt, zowel op ontwikkelingsgebied als commercieel.
Financiële details van deze samenwerking worden niet verstrekt. TenCate streeft naar strategische en/of commerciële allianties die het kwaliteitsconcept ondersteunen.Het nieuw te ontwikkelen systeem (4
e
generatie kunstgrassysteem),
gebaseerd op TenCate-producten,is ook voor andere marktpartijen beschikbaar,mits zij het kwaliteitsconcept van TenCate mede onderschrijven. GreenFields (www.green-fields.nl )
GreenFields ® is een toonaangevende,sterk groeiende marketingonderneming in de kunstgrasmarkt,met een marktgebied dat hoofdzakelijk buiten Nederland ligt. GreenFields is gevestigd in Kampen.De onderneming verkoopt een totaalconcept, waarbij hoge kwaliteitscriteria gelden.De onderneming is actief op zowel de landscapingmarkt als de sportmarkt,waarbij voetbalvelden in de totale omzet dominant zijn vertegenwoordigd.Op het gebied van sport beschikt GreenFields over innovatieve concepten,die goed aansluiten op het brede aanbod van systeemcomponenten van TenCate.
GreenFields is als hoofdaannemer door de FIFA geselecteerd voor een groot aantal toekomstige projecten,waarvan een aantal gerelateerd is aan het WK Voetbal 2010 in Afrika.TenCate is,op grond van de commerciële samenwerking,als leverancier van kunstgrascomponenten hierbij betrokken..Pagina
3/3
Almelo,20 september 2006
Koninklijke Ten Cate nv

---