Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

21 minuten.nl: Nederlanders geven hun mening over de toekomst van Nederland Tweede editie van grootste online opinie onderzoek ooit vandaag weer van start

Amsterdam, 20 september 2006. Vandaag start de 2e editie van 21minuten.nl, het grootste on-line opinieonderzoek van Nederland ooit. Net als in 2005 krijgen alle Nederlanders weer de kans om hun mening te geven over de toekomst van de Nederlandse economie en maatschappij. De resultaten van het onderzoek worden begin november bekendgemaakt. 21minuten.nl is een onafhankelijk en belangeloos initiatief van McKinsey&Company, Planet Internet, NRC Handelsblad, AD, MSN, FHV BBDO en wordt ondersteund door Porter Novelli, RTL Nederland, SBS Broadcasting en de STER. Vorig jaar hebben in de periode van januari tot maart circa 150.000 respondenten via de website de vragenlijst van 21minuten.nl volledig ingevuld. Daarmee werd 21minuten.nl het grootste online opinieonderzoek ooit in Nederland gehouden. In april 2005 zijn de resultaten van het onderzoek tijdens een persbijeenkomst gepresenteerd en overhandigd aan de Nederlandse regering, in de persoon van minister-president J.P. Balkenende.

21minuten.nl in 2006, wil Nederland doorpakken of inhouden? Het lijkt op dit moment voorzichtig beter te gaan met de Nederlandse economie, maar het blijft een enorme opgave om de welvaart te behouden voor onze toekomstige generaties terwijl de druk van vergrijzing en internationale concurrentie toeneemt. 21minuten.nl vraagt dit jaar dan ook of de burger in de komende periode door wil pakken met het oog op de toekomst, of dat men meer terughoudend wil zijn na alle veranderingen in de afgelopen jaren. '21minuten.nl geeft alle Nederlanders de gelegenheid om hun mening te geven over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om Nederland welvarend te houden', zegt Wiebe Draijer, Office Manager van McKinsey&Company in de Nederland.

De antwoorden van 21minuten.nl geven onze politieke leiders en sociale partners aan hoe Nederlanders over de toekomst van ons land denken en voor welke maatregelen wel of geen draagvlak bestaat bij verschillende bevolkingsgroepen. Dit initiatief kan daarmee inzicht verschaffen in hoe blijvende verbeteringen in Nederland teweeg gebracht kunnen worden. In het onderzoek komen onderwerpen aan bod die op dit moment onder de Nederlandse bevolking leven, zoals: de situatie op de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van pensioenen en sociale voorzieningen, de hypotheekrenteaftrek, de concurrentiekracht en de economische groei van Nederland. De grote hoeveelheid deelnemers maakt het zelfs mogelijk voor zeer specifieke groepen draagvlak te meten, bijvoorbeeld voor managers die aan meer dan 50 man leiding geven of voor een bepaalde wijk in een stad.

Iedere Nederlander die toegang heeft tot het internet kan de vragenlijst op de website www.21minuten.nl vinden. Het duurt ongeveer 21 minuten om de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is anoniem. Er wordt wel gevraagd naar demografische gegevens. Dit om de antwoorden representatief te maken en om draagvlak per bevolkingsgroep te kunnen vaststellen. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Nederlanders worden via televisie- en radiospotjes en door middel van advertenties in landelijke dagbladen en op websites aangespoord de vragenlijst in te vullen.

Comité van aanbeveling
21minuten.nl wordt ondersteund door een comité van aanbeveling dat bestaat uit Ali B, Lans Bovenberg, Job Cohen, Loek Hermans, Freek de Jonge, Agnes Jongerius, Annemarie Jorritsma, Wim Kok, Hans van Mierlo, Ed Nijpels, Alexander Rinnooy Kan, Yvonne van Rooy, Paul Schnabel, Coen Teulings en Bernard Wientjes.


---