Waterschap Roer & Overmaas


20-09-2006

Persinformatie: Limburg komt goed uit landelijke jaarverslag muskus- en beverrattenbestrijding 2005

Limburg laat een daling van de vangsten van muskusratten zien in 2005 van bijna 13% ten opzichte van 2004 . Was er in 2004 nog sprake van een vangst van 4.200 muskusratten, in 2005 is de vangst gedaald tot 3.668. Dat is een goede score. De vangsten per uur daalden met ruim 19 % naar 0,25 vangsten per uur (was 0,31).

Om de instroom van muskus- en beverratten vanuit Duitsland te beperken is Waterschap Roer en Overmaas een samenwerkingsverband aangegaan met de Duitse buren. De bestrijding van de exoten, want dat zijn muskusratten, heeft alles te maken met veiligheid. De dieren graven kades en dijken kapot.

De beesten komen van oorsprong uit Noord-Amerika en werden ooit naar Europa gehaald en vermeerderden zich explosief. Ook al omdat de muskusratten geen natuurlijke vijanden hebben. Daarom blijft vooralsnog bestrijding van deze exoten noodzakelijk.

Overigens het Waterschap Roer en Overmaas wacht de resultaten van landelijk onderzoek af dat zich richt op de gevolgen van de graverij, de samenhang tussen de ontwikkeling van de populatie muskusratten en veiligheidsrisico´s en de (economische) schade van graverij en vraat. Ook vindt onderzoek plaats naar alternatieve bestrijdingsstrategieën, preventieve maatregelen, vangmethoden en de organisatie van de bestrijding. Bestrijding blijft uitgangspunt totdat de resultaten van het onderzoek en andere inzichten aanleiding geven tot wijziging van het beleid.