Gemeente Boekel


Begroting 2007 ter inzage beschikbaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet, maken bekend dat op 15 september 2006 aan de gemeenteraad de begroting 2007 is aangeboden. De stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.