Gemeente Dinkelland

Afdeling PBC, team Communicatie

PERSBERICHT

Van: Joost Meijer
Datum: 19 september 06
Betreft: '' Happy Fris ''

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland '' Happy Fris '' ('' hep ie fris ''): Plan van Aanpak voor alcoholmatigingsbeleid gericht op jeugd in de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal.

Plan van Aanpak "Happy Fris" vastgesteld

Door het college van B&W van de gemeente Dinkelland is dinsdag het Plan van Aanpak "Happy Fris" vastgesteld. Dit plan van aanpak is opgesteld in samenwerking met de gemeente Losser en Oldenzaal. Dit plan van aanpak is bedoeld om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren in de betreffende gemeenten terug te dringen.

De jeugd drinkt te vroeg, te veel en te vaak. Hieraan kleven grote risico's die zowel de persoon, zijn / haar directe omgeving als de samenleving aangaan. De gemeente wil een bijdrage leveren aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van elke jeugdige tot volwassenheid. Omstandigheden die die ontwikkeling kunnen verstoren wil de gemeente helpen voorkomen. Overmatig alcoholgebruik is zo'n verstorend element. Zeker als op jonge leeftijd met drinken wordt begonnen zijn er grote risico's. Problemen ontstaan op het terrein van de gezondheid (beschadiging hersenontwikkeling, karakterstoornissen, geheugenproblemen), veiligheid (agressie/ vandalisme / vernieling / ongelukken in het verkeer), onveilige sex (ongewenste zwangerschappen).

'' Happy Fris'' is een Plan van Aanpak om te komen tot beleid om bedoelde risico's te beperken. Beschreven wordt dat een aanpak de meeste kans van slagen heeft als er integraal te werk wordt gegaan en gezocht wordt naar verbindingen tussen meerdere beleidsterreinen.

De rode draad in het plan is:

Kom tot een aanpak op de leefgebieden thuis - school - vrije tijd in een mix van voorlichting - voorzieningen - voorschriften (de drie Voor's). Voorlichting heeft minder zin als je onvoldoende kunt toezien op handhaving van de gestelde regels. Voorzieningen gaat over de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van alcohol. Voorschiften over de regelgeving en handhaving.

De boodschap die de gemeente wil uitdragen is: '' alcoholgebruik is niet normaal en geen alcohol onder de 16''. De gemeente wil een maatschappelijke discussie op gang brengen om deze boodschap meer gemeengoed te laten worden. Gedrag verander je echter niet 1-2-3. Daar is een lange adem voor nodig. Per leefgebied zal de gemeente daarom een werkplan opstellen met doelen op korte en lange termijn om het overmatig alcoholgebruik terug te dringen.
---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wethouder Rob Engbers, telefoonnummer 0541-854154 of Team Communicatie, Joost Meijer, telefoonnummer 0541-854 100 of jwg.meijer@dinkelland.nl.


---- --