Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Olympia Uitzendgroep en het beursgenoteerde Allbecon A.G. willen fuseren

20 september 2006 - De directie van Olympia Uitzendgroep B.V. en de directie van het Duitse beursgenoteerde Allbecon A.G. hebben de intentie uitgesproken om te fuseren. De Duitse uitzendorganisatie Allbecon heeft per 30/6/2006, 86 uitzendvestigingen, waarvan ruim driekwart in Duitsland en Spanje opereren en de overige in Italië, Polen, Zwitserland en Portugal. Olympia Uitzendgroep heeft per 30/6/2006, 90 (franchise) vestigingen in Nederland. De gezamenlijke omzet over 2005 bedroeg circa 275 miljoen Euro. Over het eerste halfjaar 2006 bedroeg de gezamenlijke omzet 157,9 miljoen Euro ten opzichte van 124 miljoen Euro in 2005.

De fuserende bedrijven gaan - na de goedkeuring eind oktober door de aandeelhouders van Allbecon A.G. - op holdingniveau verder onder de naam Allbecon Olympia A.G.. De nieuwe uitzendorganisatie zal, net als nu het geval is met Allbecon A.G., worden genoteerd aan de beurs in Frankfurt. De Olympia aandeelhouders verwerven een meerderheidsbelang van 58 procent in de holding. De afzonderlijke uitzendbureaus blijven in de markten waar zij nu opereren gewoon werken onder de huidige merknamen.

Internationaal georiënteerd
Door de fusie ontstaat een nieuwe, internationaal georiënteerde (franchise) uitzendorganisatie. Olympia was sedert 2005 op zoek naar mogelijkheden om in het buitenland uit te breiden met haar franchiseformule. Met het ontstane platform kan deze strategie worden gerealiseerd. De huidige landenportfolio's, werkterreinen en bedrijfssystemen vullen elkaar goed aan. Mede daardoor zal de fusie geen organisatorische aanpassingen of verlies van arbeidsplaatsen veroorzaken. Allbecon Olympia A.G. zal onder leiding staan van Marcel Slaghekke, de huidige grootaandeelhouder van Olympia Uitzendgroep B.V.. In Allbecon Olympia A.G. heeft Marcel Slaghekke via Olympia Beheer B.V. een belang van ca. 51 procent.

Verdere expansie
Allbecon Olympia A.G. streeft naar een verdere expansie in Europa door in de geselecteerde markten een vaste positie te veroveren. De groei zal vooral plaatsvinden op basis van de in Nederland al succesvolle franchiseformule. De groeiperspectieven van de nieuwe uitzendorganisatie worden versterkt door de grotere marktomvang, waarin het franchiseconcept van Olympia kan worden uitgerold.

De aandeelhouders van Allbecon A.G. kunnen zich tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitspreken over de voorgenomen fusie. De grootaandeelhouder van Allbecon A.G., Otto Wolff Industrieratung und Beteiligungen GmbH, met bijna 75% van de aandelen heeft reeds toegezegd positief te staan ten opzichte van de voorgenomen fusie.

De Raad van Bestuur zal bestaan uit Marcel Slaghekke als CEO, Paul Nasada als CFO, Joachim Stoll en Michiel Schlatmann.

///

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Olympia Uitzendgroep B.V.
John Dithmar Menge
T 070 338 10 61
M 06 10 97 84 10
E j.d.menge@olympiagroep.nl
I www.olympia-uitzendbureau.nl


---- --