Gemeente Winterswijk


Winterswijks signaal naar Tweede Kamer over Habitatrichtlijnen

15 september 2006

Winterswijk - Deze week hebben de Winterswijkse raadsfracties van de CDA, VVD, PvdA en WB een brief verstuurd naar de Tweede Kamer over de gevolgen van de Vogel- en habitatrichtlijnen voor met name de agrarische sector. Op 14 september is hierover in de Tweede Kamer gedebateerd.

Op 16 augustus 2006 is op initiatief van de CDA- en VVD-fracties in de gemeenteraad van Winterswijk een bijeenkomst gehouden waaraan, naast diverse lokale organisaties, leden van Provinciale Staten van Gelderland en leden van de Tweede Kamer hebben deelgenomen. Deze bijeenkomst had als doel het aantonen van de grote en negatieve consequenties van de implementatie van de Vogel- en habitatrichtlijn voor de agrarische sector. De genoemde raadsfracties en overige aanwezigen voelden vervolgens de behoefte om een gezamenlijk signaal af te geven richting de Tweede Kamer om breed aandacht te vragen voor de Winterswijkse problematiek.

Een aantal Winterswijkers (raads- en commissieleden en overige betrokkenen) is donderdag 14 september afgereisd naar Den Haag om een debat over deze kwestie in de vaste kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij te wonen. Donderdag bleek, dat de vertegenwoordigers van CDA en VVD in deze commissie goed nota hebben van de zorg onder agrariërs met betrekking tot de richtlijnen. De boodschap die op 16 augustus door de fracties van Winterswijk is afgegeven bleek goed overgekomen.

De minister van Landbouw, Veerman, heeft tijdens het debat aangegeven, dat er mogelijkheden moeten blijven voor ontwikkeling van agrarische bedrijven. Met het vormgeven van nieuw beleid zal hier rekening mee gehouden worden. Tijdens het debat werd de Winterswijkse problematiek nog specifiek aangehaald als voorbeeld van de aanwezige zorg en knelpunten.