Rijksuniversiteit Groningen

Persbericht

Rijksuniversiteit Groningen

Nummer: 101

Datum: 20 september 2006

Groningen scoort goed bij verdeling FES-gelden

Bij de presentatie van de Rijksbegroting op 19 september 2006 worden vijf landelijke consortia op het gebied van kennis en innovatie genoemd, die kunnen rekenen op een subsidie uit het nationaal Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het Universitair Medisch Centrum Groningen neemt samen met de Rijksuniversiteit Groningen deel aan twee van deze samenwerkingsverbanden: het Parelsnoer Initiatief en Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM). De consortia zijn grootschalige samenwerkingsverbanden waaraan onderzoeksinstituten en bedrijven deelnemen.

"Een goede score, die perspectief biedt", zegt RUG-collegevoorzitter dr. S.K. Kuipers over het bereikte resultaat. "Het is nu regeringsbeleid om financiële middelen pas beschikbaar te stellen als het belang voor de maatschappij duidelijk is. Met deze uitslag laten we zien dat we daar in mee kunnen doen. Belangrijk, want anders zijn je groeimogelijkheden beperkt."

Aan het Parelsnoer Initiatief wordt in de Rijksbegroting een FES-subsidie van in het totaal 35 miljoen euro toegezegd over de periode 2007 t/m 2010.

CTMM mag rekenen op 75 miljoen over de periode 2007 t/m 2009. Daarbovenop is nog een bedrag van 75 miljoen gereserveerd dat per 1 januari 2008 kan vrijkomen. Per 1 januari 2009 zal opnieuw de balans worden opgemaakt. Bij een gunstige uitkomst ligt, zo meldt de Rijksbegroting, een aanvullende bijdrage in de rede.

Parelsnoer

Het Parelsnoer Initiatief bouwt voort op het Human Genome Project, waarin de volledige genetische code voor de mens werd blootgelegd. De investeringsimpuls van de overheid maakt het mogelijk om nieuwe infrastructuur voor biobanken op te zetten, waarmee patiëntengroepen op een gestandaardiseerde manier opgenomen en geanalyseerd kunnen worden. Parelsnoer richt zich daarbij op een achttal veelvoorkomen ziekten. In Groningen zal de onderzoeksgroep van prof.dr. G.J. Navis een bijdrage leveren op het gebied van chronisch nierfalen.

Centre for Translational Molecular Medicine

Ook CTMM baseert zich op de snel toenemende kennis in de genetica en moleculaire biologie. Het heeft als doel om (inter)nationaal een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imagingtechnologieën. Deze ontwikkelingen dienen predispositie, vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk te maken. De onderzoeksgroep van prof.dr. E.G.E. de Vries zal voor Groningen een bijdrage leveren op het gebied van het onderzoek naar kanker

Noot voor de pers

Meer informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. (050) 363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

Redactie: afdeling Communicatie RUG

Postbus 72, 9700 AB Groningen

Tel. 050-363 4444

E-mail: communicatie@rug.nl