Gemeente Ambt Montfort


Bestemmingsplan "Kern Reutje, 2005" onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort maken op grond van artikel 31 van de Wet op de ruimtelijke Ordening het volgende bekend:

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij hun besluit van 23 mei 2006 (verzonden 29 mei 2006) onder nr. 2006/22461 goedkeuring verleend aan het door de gemeenteraad van Ambt Montfort op 2 februari 2006 vastgestelde bestemmingsplan Kern Reutje, 2005. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van de vigerende bestemmingsplannen in de kern Reutje.

Het bestemmingsplan Kern Reutje, 2005 ligt nu voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis te St. Odiliënberg bij het cluster Bouw- en Woningtoezicht.