| 19 september 2006 |
`Strijd' van dit kabinet tegen lerarentekort is een `lachertje' Op geen enkele manier blijkt uit de begroting van OCW dat dit kabinet het dreigende lerarentekort serieus neemt. Vanaf 2007 gaat één op de drie leraren met pensioen. De piek van dit tekort aan leraren wordt rond 2012 verwacht. Vooral het primair en voortgezet onderwijs zullen door dit tekort getroffen worden, zeker nu het economisch klimaat in Nederland zich zo gunstig ontwikkelt. De Onderwijsbond CNV zal deze dreigende tekorten aan leraren ook aan de orde stellen wanneer binnen de vakcentrale CNV deze week de looneis voor 2007 wordt vastgesteld

Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond CNV, spreekt van `een lachertje' na lezing van de diverse voorstellen in de begroting van OCW. `Bij veel maatregelen is sprake van oud geld, zoals bijvoorbeeld de 29 miljoen die wordt opgevoerd om jonge leerkrachten te behouden voor dit beroep'. Dit bedrag werd na een suggestie van de Onderwijsbond CNV via de motie Dittrich c.s. vorig jaar vrijgemaakt om afgestudeerde studenten voor het onderwijs te behouden.'

Barth herinnert aan de bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel die in de afgelopen periode opliepen tot ruim 1 miljard euro. `Wie had gedacht dat het kabinet met het voorspoedig economisch tij in zicht, die cruciale fout zou herstellen, komt bedrogen uit. Een miljard bezuinigingen tegenover 500 miljoen nieuw geld..Het is beschamend', aldus Marleen Barth. Ook in de trendnota van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gezegd dat de salarissen in de onderwijssector in vergelijking met de markt, flink zijn achtergebleven.

Bij de presentatie van de begrotingsstukken verweet minister Van der Hoeven enkele kritikasters `wel erg pessimistisch te zijn'. Marleen Barth: `Helaas geven de prognoses van het lerarentekort geen enkele aanleiding tot optimisme. Het kabinet speelt harp terwijl Rome brandt.'
Nadere informatie: Kees van Kortenhof, 06 53 20 47 36