Gemeente Son en Breugel


Vijvers nu aan de beurt

Er is weer begonnen met de werkzaamheden rondom de parochietuin Vroonhoven in Son en Breugel. Met groot materieel worden de waterpartijen uitgediept en krijgen de brevierpaden hun oorspronkelijke structuur, daardoor krijgt de parochietuin zijn definitieve vorm.

De werkzaamheden hebben in de zomer stilgelegen, omdat de gemeente het dierenleven met rust wilde laten. Maar nu de herfst zijn intrede gaat doen, gaat het wijkteam Son de vijver weer in ere herstellen. Juist deze tijd is geschikt om aan het water te werken, omdat de grond nog warm is en er daardoor nauwelijks amfibieën in het water aanwezig zijn. Na de werkzaamheden is er nog genoeg tijd voor de amfibieën om een geschikte overwinteringplaats te vinden.

De vijver is jarenlang verwaarloosd, daardoor is er veel slib (blad, takken, zwerfvuil, etc.) onder in de vijver terechtgekomen. De vijver is nu aan het verlanden. De vijver valt snel droog in de zomer en daardoor is er steeds minder ruimte voor amfibieën. Ook wordt door de te grote hoeveelheden rottend blad de waterkwaliteit nadelig beïnvloed, dit is nadelig voor de dieren die in, op en rond de vijver leven. Doordat ook het reliëf in de tuin minder wordt, komt er minder variatie in de beplanting.

De overige werkzaamheden
Het wijkteam maakt een doorkijkje richting de Dommel, enkele bomen worden gesnoeid en het Brevierpad wordt voorzien van een laag halfverharding. De tuin krijgt daardoor zijn oude padenstructuur weer. In het najaar wordt de haag langs de pad geplant. De twee bruggetjes over de vijver krijgen weer hun karakteristieke leuningen.