Gemeente Weert

20 september 2006

Politiek en publiek beïnvloeden

GEMEENTEN STARTEN GEZAMENLIJKE ACTIE TEGEN IJZEREN RIJN

De gemeenten Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen starten een gezamenlijke campagne tegen de openstelling van de IJzeren Rijn over het historische tracé. Dat tracé loopt midden door deze vier gemeenten. Het is de bedoeling de actie tot aan de Tweede Kamerverkiezingen te voeren. Men hoopt de mening van vooral landelijke, maar ook provinciale politici te kunnen beïnvloeden.

De actie behelst, naast het geven van veel informatie, vooral het verzamelen van zo veel mogelijk handtekeningen tegen openstelling van het historische tracé via een petitielijst. Die handtekeningen zullen worden aangeboden aan minister K. Peijs van Verkeer en Waterstaat. Verder staat een politiek debat op de agenda. Op maandag 13 november vindt in de concertzaal van de Academie voor Muziek en Dans in Weert een debat plaats waarbij enkele Tweede Kamerleden van de grote partijen met elkaar in discussie gaan over de IJzeren Rijn.

Informatie
Informatie over de reactivering van de IJzeren Rijn en welke mogelijke alternatieven er zijn wordt gegeven op een speciale website, www.wakkervandeijzerenrijn.nl. Daarop worden ook de lokale pijnpunten inzichtelijk gemaakt. In de tweede helft van oktober krijgen alle huishoudens in de vier gemeenten een infokrant in de brievenbus. Daarin wordt aangegeven waarom de vier Nederlandse gemeenten de IJzeren Rijn niet zomaar tolereren, wordt de problematiek grafisch weergegeven, worden alternatieve oplossingen en achtergrondinformatie gepresenteerd en worden verdere acties aangekondigd. In de plaatselijke huis-aan-huisbladen (de Grenskoerier, Het Land van Weert en de Streekbode) verschijnt een serie artikelen over de IJzeren Rijn. Deze behandelen de algemene problematiek, welke beslissingen er al zijn genomen, de problemen en oplossingen per gemeente en de relatie tussen het Transeuropees netwerk voor goederenvervoer, de Betuwelijn en de IIzeren Rijn. Daarnaast worden er folders en affiches verspreid in de regio. Als laatste staat er op 2, 3 en 4 november een informatietentoonstelling in het stadhuis van Weert op de agenda.

2006.168 FS


---- --