In verzorging stijgt zuurgraad

Sting

http://www.sting.nl

In verzorging stijgt de zuurgraad

Utrecht 20 september Prinsjesdag 2006 is voor het kabinet de dag van het zoet. Voor de verzorgende beroepsgroep zijn de druiven echter onverminderd zuur. Duizenden banen staan op de tocht. Het gros van de helpenden en verzorgenden werkt zonder opleiding. Hun werk wordt onvoldoende gewaardeerd en mede als gevolg daarvan willen steeds minder mensen een baan in de verzorging. De Raad voor de Volksgezondheid(RVZ) luidt de alarmklok. Met name in de caresector dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten. Het Ministerie van VWS telt haar zegeningen en doet te weinig om de problemen stevig aan te pakken. Ten koste van beroepsbeoefenaren en hun cliënten.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt per 1 januari 2007 de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van huishoudelijke verzorging. Sting maakt zich zeer ernstige zorgen over de kwaliteit en de toegankelijkheid van die dienstverlening, die het fundament vormt van de gehele gezondheidszorg. De WMO dupeert zorgvragers en leidt paradoxaal genoeg tot banenverlies voor met name helpenden en verzorgenden.

Meer scholing en opleiding nodig
Samen met Sting en andere organisaties in de zorg stelde het Ministerie van VWS voor de ouderenzorg Normen voor verantwoorde zorg vast. VWS trekt echter te weinig middelen uit om die normen in de praktijk ten uitvoer te brengen. Weliswaar worden enkele goede initiatieven ondersteund, maar de huidige situatie vraagt om een veel massievere aanpak. Ook de RVZ laat daarover geen twijfel bestaan. Meer scholings- en opleidingsmogelijkheden zijn nodig om op de werkvloer verbeteringen in de zorgverlening tot stand te brengen.

Steeds minder mensen kiezen voor een baan in de verzorging. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot grote moeilijkheden. Wie zijn er straks nog om die snel groeiende groep zorgvragers verzorging te bieden? VWS stelt te weinig middelen beschikbaar om werken in de verzorging aantrekkelijker te maken. Mede daarom dreigt op korte termijn een groot tekort aan helpenden en verzorgden.

Meer aandacht voor kwaliteit van leven
Sting bepleit een maatschappelijk debat om het tij te keren. Cliënten hebben recht op kwaliteit van leven. De verzorgende beroepsgroep verdient meer aandacht. Gerichte maatregelen zijn nodig om het werken in de verzorging aantrekkelijker te maken en de waardering voor het werk van helpenden en verzorgenden te vergroten. Sting wil daar met haar activiteiten graag aan bijdragen. Het plezier moet terug in de zorg. Meer hart, meer deskundigheid en meer handen aan het bed. Minder regels en minder bureaucratie.