BVQi wordt Bureau Veritas Certification

Bureau veritas nederland

Persbericht - Rotterdam/Amerfoort, 20 September 2006

BVQi wordt Bureau Veritas Certification

Een integrale benaming voor de wereldwijde certificeringsmarkt

Bureau Veritas, één van de internationale marktleiders op het gebied van dienstverlening voor QHSE-SA management services (Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) consolideert haar activiteiten portfolio.
De Groep plaatst haar activiteiten m.b.t. systeem certificering - tot op heden uitgevoerd onder de naam BVQi (Bureau Veritas Quality International) - met ingang van heden onder de benaming Bureau Veritas Certification. Deze naamswijziging wordt internationaal doorgevoerd en is een afspiegeling van de veranderingen binnen het leveringsprogramma van Bureau Veritas, in het bijzonder ten aanzien van het toepassingsgebied certificering.

De onafhankelijke certificerende instantie van de Bureau Veritas Groep, BVQi, verandert haar bedrijfs- naam in Bureau Veritas Certification en neemt het logo aan van Bureau Veritas. Naast 'conformity assessment' (controle op het voldoen aan regels en richtlijnen vanuit (inter)nationale normen zowel als wet- en regelgeving) en training, vertegenwoordigt certificering één van de hoofdactiviteiten van de Bureau Veritas Groep die als zodanig internationale erkenning geniet voor haar technische expertise in de toepassingsgebieden waarin zij actief is.

De naamsverandering wordt heden tegelijkertijd in meer dan 100 landen waar Bureau Veritas gevestigd is doorgevoerd.

Praktisch gezien verandert de organisatie niet en relaties van Bureau Veritas Certification in Nederland behouden dezelfde contactpersonen en kunnen tevens rekenen op voortzetting van klantgerichte dienstverlening. Bedrijven en instellingen die reeds door BVQi werden gecertificeerd worden in de gelegenheid gesteld om de verandering geleidelijk in te voeren.
Deze verandering heeft betrekking op het gebruik van het nieuwe logo in externe bedrijfs- uitingen dat kan worden gecombineerd met het moment waarop bedrijven en instellingen zelf toe zijn aan aanpassing en verandering van hun communicatiemiddelen. Met inbegrip van systeem certificering zal de Bureau Veritas naam de synergie met andere bedrijfsactiviteiten verder versterken en haar relaties een duidelijk en integraal leverings- programma bieden.

Ontwikkelingen in de certificeringsmarkt in Nederland zowel als in internationaal verband liggen ten grondslag aan de naamsverandering. Tegenwoordig reikt het begrip certificering veel verder dan louter kwaliteitsbeginselen en heeft een rechtstreekse relatie met alle aspecten rondom kwaliteit, gezondheid & veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met de naamsverandering wordt aan relaties een betere inzage geboden in de integrale service mogelijkheden die de groep te bieden heeft - waaronder certificering - en met gebruikmaking van een universele naam - Bureau Veritas - die reeds een internationale reputatie geniet.

Over Bureau Veritas

Bureau Veritas is opgericht in 1828 en richt zich als internationale groep onder meer op conformity assessment op het terrein van kwaliteit, gezondheid & veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (QHSE-SA). Bureau Veritas heeft 700 kantoren en laboratoria in 140 landen Met meer dan 23.000 werknemers bedient Bureau Veritas ruim 280.000 klanten wereldwijd, de omzet bedroeg 1,6 miljard Euro in 2005. In de uiteenlopende toepassingsgebieden waarin Bureau Veritas actief is geniet de organisatie internationale erkenning en is geaccrediteerd door toonaangevende (inter)nationale accreditatie instellingen.
Voor meer informatie: www.certification.bureauveritas.nl en www.bureauveritas.nl

Bureau Veritas in Nederland
In Nederland heeft Bureau Veritas vestigingen in Rotterdam, Amersfoort, Nieuwegein en Groningen en beschikt over een personeelsbestand van ruim 400 werknemers. Met recente overnames van ondermeer KW2 Metingen & Inspecties en Nagtglas Versteeg Inspecties heeft Bureau Veritas in de Benelux een leidende positie verworven met een uitgebreid leveringsprogramma. De gebundelde activiteiten omvatten metingen, inspecties, validaties en certificering en vinden hun toepassing in een breed scala van sectoren, waaronder bouw & installatie, (proces) industrie, transport & logistiek, gezondheidszorg, voedingsmiddelen industrie en zakelijke dienstverlening.