Gemeente Breda

Winteropvang t IJ bij 0 graden

IMG_1205.JPG

Wethouder Heerkens van welzijn heeft vandaag bekendgemaakt dat de winteropvang in 't IJ voortaan al bij 0 graden celsius wordt ingericht. Tot nu toe werd de winteropvang van dak- en thuislozen ingericht als er sprake was van een temperatuur van -2 graden celsius. De wethouder maakte dit vanavond bekend tijdens de ondertekening van het Beheerplan 't IJ.

In het Beheerplan maken gemeente, omwonenden van 't IJ, omliggende bedrijven, politie, Novadic-Kentron (verslavingszorg) en de Stichting Maatschappelijk Opvang afspraken over het beheer van 't IJ en de omgeving. Het plan moet een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van overlast zodat de opvang van dak- en thuislozen goed kan functioneren in de wijk.

Een beheergroep, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties, zorgt voor de uitvoering van het plan. Doel is op deze manier in goed overleg met alle partijen tot oplossingen te komen voor mogelijke of gesignaleerde problemen.

Zo moet er een goede afhandeling van klachten komen en gaat het straatteam van medewerkers van 't IJ vijf keer per dag metingen doen naar leefbaarheid en veiligheid. Ook heeft de politie bij het reguliere toezicht extra aandacht voor plekken als de speelplaats, de leegstaande gebouwen en de bedrijven.

Daarnaast is al een aantal concrete acties in gang gezet zoals de schoonmaakacties door de passanten zelf. Ook is het straatteam sinds enige tijd actief om in een straal van 500 meter rond 't IJ passanten op te zoeken en hen te overreden om zich binnen de grenzen van 't IJ op te houden.

Nog dit jaar komt er een nieuw hek met een overkapping waaronder passanten kunnen schuilen.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit en capaciteit van de opvanglocatie zelf. Met de instelling van het beheerplan en de beheergroep wordt nu ook een formele uitvoering gegeven aan de inspanningen van alle partijen, en met name van de omwonenden en bedrijven, om de omgeving van 't IJ leefbaar te houden.

Breda, 19 september 2006