Persbericht

Eck en Wiel, 20 september 2006

Bestuurswisseling bij Faber Halbertsma Groep

Faber Halbertsma Groep B.V. (FHG) maakt bekend dat de heer K.W.T (Kees) Faber (65) na vijftig jaar inzet voor de ondernemingen in de Faber Halbertsma Groep met ingang van 21 september 2006 zijn functie als algemeen directeur zal neerleggen. Zijn opvolger, I.G.C. (Ingrid) Faber (37), is reeds veertien jaar werkzaam bij Faber Halbertsma Groep en sinds 2000 lid van de holdingdirectie. Ingrid Faber: Mijn vader laat een financieel gezonde en goed gepositioneerde onderneming achter. De afgelopen decennia is de Faber Halbertsma Groep van een lokale palletbouwer in Noord-Nederland uitgegroeid tot dé grootste palletproducent én reparateur en de op één na grootste palletpooler van Europa. Op dit moment heeft FHG meer dan 700 medewerkers in dienst die tezamen een jaaromzet van ruim 220 miljoen euro vertegenwoordigen. Ik zie nog voldoende uitdagingen waardoor de Faber Halbertsma Groep alleen nog maar sterker wordt . Naast de focus op groei, wat de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een groei van ongeveer 15% per jaar, staat de zorg voor het milieu tevens hoog op de agenda bij FHG. In de palletbranche is in 2005 een aanzienlijk hoger percentage materiaal hergebruikt dan de 33% in 2004. In palletpooling, dat inmiddels meer dan de helft van de omzet van FGH vertegenwoordigt, ligt dit percentage zelfs boven de 80%.
De stap naar palletpooling is de belangrijkste beslissing geweest die Kees Faber in zijn vijftigjarige carrière heeft genomen. In 1997 zijn wij gestart met de verhuur van houten pallets. Deze stap naar palletpooling was veruit het meest risicovolle besluit die ik in mijn carrière heb genomen maar de tijd heeft ons gelijk gegeven: inmiddels halen we de helft van onze omzet uit poolingactiviteiten. Ik neem afscheid in een periode waarin FHG een behoorlijke groeiambitie heeft in palletpooling. Enerzijds vind ik het jammer om juist nu afscheid te nemen omdat er op dit moment zo ontzettend veel gebeurt. Zo is FHG onlangs gestart met een groot project in de UK en is de palletpool IPP Logipal (het poolingbedrijf van FHG) door de gehele detailhandel in de Benelux geaccepteerd. Anderzijds heb ik veel vertrouwen in de toekomst van Faber Halbertsma Groep en zie ik er naar uit om me nu in te zetten voor African Parks Foundation, een stichting die zich richt op het natuurbehoud in Afrika .
- EINDE - Noten voor de redactie
Profiel Faber Halbertsma Groep
De Faber Halbertsma Groep is de grootste full-service leverancier van houten verpakkingen in Europa. De groep produceert, verhuurt, repareert en verhandelt pallets met negen productiemaatschappijen (Nederland, Duitsland, België en Frankrijk) en drie verhuurbedrijven (Nederland, Engeland en Frankrijk). Het hoofdkantoor is gevestigd in Eck en Wiel (Nederland). De Faber Halbertsma Groep realiseert met meer dan 700 medewerkers een jaaromzet van ruim 220 miljoen euro.
Historie
De Faber Halbertsma Groep vindt zijn oorsprong in de jaren dertig van de vorige eeuw. In Assen (Nederland) start de familie Faber een kuiperij. Na de introductie van de heftruck richt dit bedrijf zich steeds meer op de productie van houten pallets. Na een aantal overnames in de jaren tachtig wordt

de familie Faber in 1990 voor 100% eigenaar van het in 1891 opgerichte bedrijf Halbertsma. Hiermee ontstaat de Faber Halbertsma Groep. In 1997 begint de Groep met de verhuur van houten pallets (palletpooling) door de introductie van het Pallet Return System (PRS). De verhuurpoot wordt flink uitgebreid door de overname van Pallet Pool van Philips (IPP) in 1998 en het Franse Logipal in 2000. Nadat IPP en Logipal worden samengevoegd, breidt deze palletpool fors uit in Frankrijk, de Benelux en naar het Verenigd Koninkrijk.
Voor nadere informatie:
Citigate First Financial Telefoon: +31 (0)20 575 40 10 Mirjam Witteman Mobiel:

+31 (0)6 16 36 49 47 Website: http://www.faberhalbertsma.nl


---- --