Publicatiedatum: 20 september 2006

Aandacht provincie Flevoland voor creatieve industrie

De creatieve industrie groeit als kool in Flevoland. Daarom wil de provincie uitzoeken hoe deze sector meer gestimuleerd kan worden. Het mes snijdt in dat geval aan twee kanten: niet alleen komen er op termijn meer banen bij maar bovendien blijkt dat de creatieve industrie een vernieuwende invloed heeft op de overige bedrijvigheid.

De creatieve industrie in Flevoland, met name in Almere, laat al jaren een opvallende groei zien. Een trend die in heel Nederland is waar te nemen. Tot de creatieve industrie worden gerekend kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Landelijk bevindt deze bedrijvigheid zich vooral in grote steden.

Ook in Flevoland is een toename van de werkgelegenheid in deze sector te constateren. Mede daarom wil de provincie laten onderzoeken hoe deze sector concreet verder gestimuleerd kan worden. In Flevoland is sprake van een bijzondere situatie aldus gedeputeerde Economische Zaken Andries Greiner:

"Ik constateer uit eigen waarneming dat er in Flevoland heel veel
1-pitters werkzaam zijn binnen de creatieve industrie. De kunst is om daar samenwerkingsverbanden van te maken, zodat hun concurrentiekracht toeneemt."

Het Bureau Sandfire BV gaat de opdracht uitvoeren. Het is de bedoeling dat de uitkomsten een rol gaan spelen in de subsidieprogramma's van het Rijk en van de Europese Unie.