Gemeente Stein


Subsidieregeling vrijwilligerswerk "sport voor jeugd" 20-09-2006

Met de waarderingsregeling vrijwilligerswerk Limburg 2005-2007 geeft de Provincie Limburg drie jaar lang een impuls aan het Limburgse vrijwilligerswerk. Verenigingen en stichtingen die in meerderheid met vrijwilligers werken, kunnen een waarderingssubsidie aanvragen van ten hoogste 500,00. Met deze regeling wil de Provincie haar grote waardering laten blijken voor al het werk dat vrijwilligers in Limburg doen.

Termijn
Van 1 september tot 16 oktober 2006 kunnen Sportverenigingen en Sportstichtingen, dus géén buurtverenigingen e.d. een aanvraag indienen voor een waarderingssubsidie. De sport dient door NOC/NSF erkend te zijn en de sportactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet mede gericht zijn op jongeren tot 18 jaar.

Subsidie aanvragen
Wij raden u aan eerst de brochure met de meest gestelde vragen door te nemen en dan de Checklist in te vullen, waarmee u kunt kijken of u aan de criteria voldoet en uw subsidieaanvraag een kans van slagen maakt. Daarnaast staat ook de subsidieregeling zelf met een toelichting erop hieronder op de site om te raadplegen.

Kijk voor de brochure, het verplichte aanvraagformulier Sport voor jeugd en meer informatie op de website van de Provincie Limburg. www.limburg.nl/vrijwilligerswerk onder waarderingsregeling