EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

20-09-2006 - âNa het zuur, nu het zoetâ... maar niet voor Limburg!

voor Limburg!

âNa het zuur, nu het zoetâ lijkt het credo van de Rijksbegroting. Op veel vlakken wordt in 2007 werk gemaakt van een betere bereikbaarheid. Zo wordt naar verluidt de Randweg Eindhoven niet in vijf maar in vier jaar aangelegd. Voor Limburg is het helaas geen goednieuwsshow.

Wel positief is het dat concreet werk wordt gemaakt van het nieuwe programma Filevermindering. Dit laatste pakket van maatregelen als Groene Golf en de Filter Uitvoegend Vrachtverkeer, de zogenaamde UV-filter, moet volgens EVO absoluut volgens planning in 2007/2008 uitgerold worden, omdat het de doorstroming bevordert, en de capaciteit en verkeerveiligheid vergroot.

A74 opnieuw vertraging

De ondertitel van de agenda van Verkeer en Waterstaat âBeloftes waarmaken â ambities uitwerkenâ lijkt dan ook te worden ingevuld. Voor de bereikbaarheid van Limburg gaat deze vlieger echter niet op. EVO is diep teleurgesteld dat het Tracébesluit voor A74 pas op zân vroegst in 2007 valt.

Dit is de zoveelste vertraging voor deze ontbrekende schakel op de belangrijkste goederenvervoerverbinding naar onze grootste exportmarkt, Duitsland. De toch al belabberde betrouwbaarheid en verkeersveiligheid van de infrastructuur in en om Venlo komt zo nog meer in het gedrang.

A2 de Nederlandse ruggengraat, maar met een pijnlijk stuitje

Op de A2, van Amsterdam tot Eindhoven, gaat de komende jaren flink de schop de grond in om het fileleed te verzachten. De verkeersader, die ook wel de ruggengraat van Nederland wordt genoemd, loopt echter tot aan het stuitje in Maastricht. Het Limburgse gedeelte gaat, ondanks de concrete plannen voor de A2, wederom in de wachtkamer.

Voor het traject Maasbracht-Urmond, waar Limburg slechts enkele kilometers breed is en over geen alternatief wegennet beschikt, wordt de roep van de overheid aan het bedrijfsleven om de beurs trekken voor versnelde aanleg alsmaar sterker. Het definitieve besluit voor de A2-passage bij Maastricht ligt, zoals het er nu uitziet pas in 2010. Volgens EVO een ontoelaatbare situatie voor de gehele regio, zoals ook uit de Netwerkanalyse Zuid-Limburg blijkt. EVO bepleit een snellere besluitvorming voor dit deel van de Nederlandse ruggengraat.

Poefâ¦. weg ruim 100 miljoen!

Uit het project A73 blijft door slim aanbesteden, actief samenwerken van wegbeheerders en innovatieve marktoplossingen een bedrag over van ruim â¬100 miljoen. Als bij een foute wisseltruc tovert Verkeer en Waterstaat dat geld nu naar de A2-passage Maastricht. EVO is verbouwereerd over deze goocheltruc.

Geld bedoeld voor de regio Noord en Midden Limburg, dat volgens EVO ook daar besteed moet worden, daar waar deze het beste rendeert: namelijk een toekomstvaste oplossing van de A2 Maasbracht-Urmond en aanleg van een volwaardige autosnelweg tussen het knooppunt Kelper op de A2 en de Duitse Autobahn 52 bij Roermond