EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

20-09-2006 - Gelders verkeersinfarct dreigt

Gelderland dreigt de komende jaren compleet vast te lopen als er niet snel voortgang wordt gemaakt met de verbetering van de infrastructuur. Dit stelt EVO in reactie op de begroting van Verkeer en Waterstaat en de onlangs uitgekomen ânetwerkanalyseâ Gelderland van de provincie.

Vooral in de stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft het bedrijfsleven te maken met hogere kosten als gevolg van de vertragingen. De economische schade is het grootst op de A50 tussen Grijsoord en Ewijk, een belangrijke noord-zuidverbinding voor het goederenvervoer.

EVO schat dat deze schade van de vertragingen voor het goederenvervoer op ongeveer 29 miljoen euro uitkomt, daarmee 10 miljoen meer dan in 2005. EVO krijgt veel klachten over de files op de A50. 'Bedrijven geven aan veel meer overlast van file te ondervinden. Iets dat wel uit onze cijfers blijkt. De spitsstrook tussen Grijsoord en Valburg die nu bijna 2 jaar open is, brengt daarbij ook nauwelijks verlichting. Wij hadden dus graag een daadkrachtiger aanpak in deze regio gezienâ, aldus Robert Schasfoort, beleidsadviseur van EVO.

EVO is dan ook teleurgesteld dat de verbreding van de brug nog weer eens een jaar langer op zich laat wachten dan eerst gepland.

EVO vindt ook dat er haast moet worden gemaakt met de doortrekking van de A15 tussen Ressen en Zevenaar. Zonder aanleg van deze verbinding die de 'ruit om Arnhem' compleet maakt, komt het verkeer op andere snelwegen in de regio compleet tot stilstand. Dit blijkt uit de 'netwerkanalyse Gelderland`, een rapport over de verkeerssituatie in 2020 die de provincie in opdracht van de minister liet opstellen.

Maar ook met doorgetrokken A15 zijn de problemen nog niet opgelost. De doorstroming verbetert weliswaar op de A50 maar op de A12 tussen Ede en Grijsoord blijft het file rijden als ook die weg niet wordt verbreed.

De planstudie voor verdere verbreding van het wegtraject op de A1 tussen Barneveld en Deventer is stopgezet. EVO betreurt dit, want de verwachting is dat de groei van het internationaal wegvervoer nog wel even doorzet op dit traject. De aanpak van dit traject is echter op de lange baan geschoven door de minister.

De provincie spreekt binnenkort met minister Peijs over de Gelderse plannen die in de rijksbegroting staan en de dramatische verkeerssituatie die de Gelderse economie bedreigt.