Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 19 september 2006

COMBI KLAAR VOOR STRENGERE EISEN PASFOTO

Voor het maken van pasfoto's gelden sinds kort strenge eisen. De nieuwe regels hebben inmiddels op veel plaatsen in het land geleid tot verwarring en irritaties. Regelmatig moesten aanvragers van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs aan de balie van het gemeentehuis worden teruggestuurd, omdat hun pasfoto niet aan de nieuwe eisen voldeed. Fotoketen Combi loste dit probleem op door te investeren in nieuwe apparatuur en opleiding van het personeel.

Het rijtje van eisen waaraan de pasfoto nieuwe stijl moet voldoen is niet gering. Zo moet de pasfoto op hoogwaardig glad fotopapier worden afgedrukt, de achtergrond egaal en lichtgrijs zijn, de ogen van de gefotografeerde goed zichtbaar zijn en mag er geen schaduw of reflectie op het gezicht voorkomen. Bovendien moet het hoofd van de gefotografeerde in het midden gecentreerd zijn - of dat het geval is, wordt zelfs beoordeeld met een matrix. Er zijn twee maatvoeringen: voor kinderen tot en met 10 jaar en kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen.

Bij Combi, een landelijke keten van circa 200 gespecialiseerde winkels op het gebied van foto- en videoapparatuur, laat men op dit gebied niets aan het toeval over. Men heeft er hooggekwalificeerde fotografen in dienst, die speciaal zijn opgeleid in het maken van pasfoto's voor officiële documenten als het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Bovendien hebben vele Combi vestigingen recentelijk de nieuwste apparatuur aangeschaft om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Wat ook bijzonder is, is dat het personeel van Combi regelmatig contact met gemeenteambtenaren onderhoudt, die beoordelen of een pasfoto geschikt is voor een officieel document. 'Ons personeel is helemaal klaar voor de nieuwe kwaliteitseisen', zegt Coert H. Ruseler sr. van Combi. 'Natuurlijk kan het nog wel eens voorkomen dat een pasfoto wordt afgekeurd. In dat geval maken wij uiteraard geheel kosteloos een tweede. Maar de kans dat dit nodig zal zijn, is uiterst gering.'


---

Noot van de redactie (