KPN NV

KPN lanceert KlasseTV voor het basisonderwijs | | |

|                       |               |
KPN introduceert KlasseTV. KlasseTV biedt korte educatieve videoclips op Internet die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de leerkracht en aanhaken bij het bestaande lesmateriaal voor het basisonderwijs. Met KlasseTV kunnen leerkrachten hun lessen verlevendigen. Ook kan de docent multimediale, interactieve projecten gebruiken, die via KlasseTV over het internet rechtstreeks op de PC's in de klas komen. Dit schooljaar biedt KPN KlasseTV gratis aan voor alle basisscholen in Nederland. Vanaf het schooljaar 2007/2008 is KlasseTV beschikbaar voor maximaal enkele euro's per jaar per leerling.

Om te beginnen zijn een aantal lessen uit verschillende leermethoden voorzien van educatieve 3-minuten videoclips. KlasseTV kan klassikaal of in groepen worden gebruikt; op de computer, in combinatie met een beamer en projectiescherm of op een digitaal schoolbord. Ook is een aantal multimediale projecten op KlasseTV te vinden, die thematisch kunnen worden ingezet en bijdragen aan de kerndoelen in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld een project over Rembrandt voor de hogere groepen. Dit project is in samenwerking met Stichting Rembrandt400 en NBTC gemaakt, exclusief voor KlasseTV. KlasseTV wordt steeds verder uitgebreid met nieuw lesmateriaal in de vorm van meer clips, meer thema's en meer projecten, maar ook met informatie over schoolreisbestemmingen, om lesgeven en leren leuker en daardoor effectiever te maken.

Begin augustus heeft KlasseTV de onderzoeksfase afgerond. Deze fase was bedoeld om aanbieders en gebruikers de mogelijkheden van KlasseTV te laten zien en de wensen van de gebruikers te onderzoeken. De reacties van deelnemers zijn bijzonder positief. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over KlasseTV want de lessen zijn eenvoudig aan te vullen met relevante films. Leerkrachten denken daarnaast dat het mogelijk is om KlasseTV te gebruiken bij het differentiëren van de lesstof in tempo en niveau;

. KlasseTV is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk qua ontwerp en navigatie; het behoeft weinig uitleg, zowel voor leerkracht als leerling.

. De kwaliteit van de verbindingen en van het netwerk zijn geen belemmering voor het gebruik van KlasseTV;

. Vrijwel alle scholen overwegen een abonnement op KlasseTV. De leerkrachten en directies zien KlasseTV als een voorbeeld van modern leren en lesgeven en vinden het normaal dat er voor deze leermiddelen moet worden betaald;

. Scholen hebben er geen bezwaar tegen als educatieve informatie gegeven wordt door bedrijven. Leerkrachten vinden het wel bezwaarlijk als er op de site ongewenste reclameboodschappen verschijnen, bijvoorbeeld in de vorm van pop-ups.

Met KlasseTV wil KPN de rol van moderne communicatiemiddelen in het onderwijs, zoals de integratie van nieuwe media in het lesprogramma, verder bevorderen.

Om zelf te ervaren of KlasseTV lesgeven en leren leuker maakt en inspireert, krijgt iedere basisschoolleerkracht in Nederland dit schooljaar (2006/2007) de kans om KlasseTV uit te proberen. De leerkracht in het basisonderwijs wordt uitgenodigd om te reageren op KlasseTV via www.klassetv.nl. De leerkracht of directeur van de basisschool kan ook reageren op de e-mail-nieuwsbrief die deze week uitgaat.
-----------------------
KPN Nieuws

|Datum         |
|20 september 2006   |
|Nummer         |
|067          |
|Hoort bij KPN  |
|Nieuws van   |
|20 september  |
|2006      |
|Nummer     |
|067       |
2 van 2


---- --