Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van Koser Kaya over de mogelijkheden en belemmeringen voor een avondspreekuur van huisartsen

Kamerstuk, 20-9-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2712274

20 september 2006

Antwoorden van de minister op Kamervragen van het Kamerlid Koser Kaya over de mogelijkheden en belemmeringen voor een avondspreekuur van huisartsen.
(2050618050)

Vraag 1
Klopt het dat er grote behoefte onder patiënten bestaat aan ruimere openingstijden van huisartsenposten en andere
eerstelijnszorgverleners? 1) Zo ja, welke belemmeringen liggen ten grondslag aan het feit dat, ondanks grote behoefte van patiënten, maar een beperkt aantal huisartsen een avondspreekuur opent voor reguliere huisartsenzorg? Gelden deze belemmeringen ook voor andere eerstelijnszorgverleners?

Vraag 2
Hoe kunnen deze belemmeringen worden opgelost? Bent u bereid met voorstellen te komen om huisartsenposten, en andere eerstelijnszorgverleners, een avond- en eventueel weekendspreekuur te laten openen, zodat de patiënt centraler komt te staan en de zorg rondom die patiënt wordt georganiseerd? Welke oplossing heeft u voor ogen?

Antwoord 1 en 2
Voor de antwoorden op uw vragen verwijs ik naar mijn brief van 20 september 2006, kenmerk CZ/EZ-2712017, inzake serviceverlening huisartsen.