Wageningen Universiteit

20 sep 2006
Onderdeel: Animal Sciences Group

De Kennisketen Infectieziekten Dier heeft een bedrag van 15 miljoen euro toegekend gekregen uit de FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking) van 2006. Dat blijkt uit de mededelingen op Prinsjesdag naar aanleiding van de gepubliceerde begroting. Dit geld wordt besteed aan het onderzoek naar Aviaire Influenza (vogelgriep). In de eerste fase gaat het vooral om nieuwe bestrijdingsstrategieën voor Aviaire Influenza met nieuwe veterinaire vaccins. In de tweede fase van het onderzoek wil men in samenwerking met de Nederlandse vaccinindustrie komen tot het productierijp maken van de vaccins. Vaccinatie van dieren is de meest kansrijke methode om een menselijke grieppandemie te voorkomen.

Alle ingediende FES-voorstellen zijn beoordeeld door zowel het Centraal Planbureau (CPB) als de Commissie van Wijzen. Zij hebben getoetst op o.a. de volgende criteria: excellente wetenschap, maatschappelijke/economische waardecreatie, effectiviteit en efficiëntie. Het door het Minister Veerman van LNV ingediende voorstel voor vogelgrieponderzoek is zeer positief beoordeeld.

Achtergrond
Het onderzoeksproject Aviaire Influenza richt zich op het voorkomen van een wereldwijde ernstige griepuitbraak onder mensen. Dit kan het beste door het ontwikkelen van betere mogelijkheden voor het bestrijden van influenza-infecties bij dieren. Daardoor wordt voorkomen dat uitbraken van infecties in dieren op de mens overgaan. Het probleem wordt dus bij de bron aangepakt. Gezien de toenemende wereldwijde dreiging van de vogelgriep voor mens en dier, is dit onderzoek van groot sociaal, maatschappelijk en economisch belang. Het onderzoek bestrijkt een periode van vier jaar.

Bestrijding van epidemieën met nieuwe vaccins hoogste prioriteit Het project richt zich op verschillende aspecten van de bestrijding. Op de eerste plaats zullen nieuwe vaccins worden ontwikkeld. Belangrijk hierbij is dat gevaccineerde dieren op basis van gerichte diagnostiek goed onderscheiden kunnen worden van zieke (geïnfecteerde) dieren. Bovendien moeten de nieuwe vaccins snel en gemakkelijk toegediend kunnen worden, bijvoorbeeld via drinkwater of een spraymethode.
Het project richt zich niet alleen op het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Voor uitroeiing van het vogelgriepvirus moet vaccinatie worden ondersteund door regelmatige controle in het veld. Bovendien moet er rekening gehouden worden met evolutie van het virus in verschillende gastheren. Daarom is epidemiologisch onderzoek naar de verspreiding van het virus met nieuwe diagnostische testen ook een belangrijk onderdeel van het project.

Kennisketen Infectieziekten Dier
De Kennisketen Infectieziekten Dier is in februari dit jaar opgericht. Het is een samenwerkingsverband van de Animal Sciences Group en het Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad (CIDC-Lelystad) van Wageningen UR, de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en GD Deventer. Door de bundeling van onderzoekers, faciliteiten en expertise is het mogelijk dit soort onderzoeksprojecten grootschalig aan te pakken met een grotere innovatiekracht en meer internationale zichtbaarheid als gevolg. Omdat er bij vogelgriep ook risicoâs zijn voor de volksgezondheid, werken aan het onderzoek ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) mee.

Contact
Animal Sciences Group
Oane de Hoop
0320 - 293 309
oane.dehoop@wur.nl
» meer Contact