Provincie Overijssel

Half miljoen voor Havenkwartier Deventer

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen een bedrag van ⬠500.000,-- beschikbaar voor het opknappen van het Havenkwartier, een bedrijventerrein in de gemeente Deventer. Het project getiteld âHerstructurering Havenkwartier Deventerâ behelst het opknappen van de bestaande bedrijfsgebouwen. Leegstaande waardevolle bedrijfsgebouwen vormen waar mogelijk het onderkomen voor nieuwe bedrijvigheid, zoals startende ondernemers in de ICT-sector en de creatieve industrie.

De plannen van de gemeente Deventer voor het opwaarderen van het bedrijventerrein sluiten goed aan op het provinciaal beleid. Gedeputeerde Abbenhues (economie) is blij met de aanpak van het Havenkwartier. âDe gemeente Deventer gebruikt nadrukkelijk de bestaande beschikbare locatie voor nieuwe economische activiteiten. Dat heeft onze voorkeur boven het zoeken naar nieuwe locaties. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan het behoud en hergebruik van cultureel waardevolle gebouwen. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op de aantrekkingskracht van het terrein en zorgen voor een economische stimulans.â