Gemeente Nijmegen

Delen Hertogpoort en stadsmuur blootgelegd

Tijdens de rioleringswerkzaamheden op de Hertogstraat hebben archeologen vandaag delen van de fundering van de Hertogpoort en de oude stadspoort teruggevonden. De 15^e eeuwse Hertogpoort was een van de zes middeleeuwse stadspoorten die bij de stadsuitleg aan het einde van de 19^e eeuw zijn gesloopt.

De Hertogstraat en het Hertogplein krijgen de komende tijd een nieuwe inrichting. Er zal worden onderzocht of en hoe de funderingen van de Hertogpoort zichtbaar kunnen worden gemaakt in het gebied. Hoe de Hertogpoort en de stadsmuur precies gelopen hebben, is op dit moment nog niet duidelijk. Verder onderzoek zal dit nog duidelijk moeten maken.