Gemeente Hattem

Hattem evalueert proef met afsluiting Kerkstraat en Kruisstraat

Hattem, 20 september 2006 - Vanaf 3 juli tot en met 16 september is in de binnenstad van Hattem een proef genomen met de afsluiting van de Kerkstraat en de Kruisstraat. De proef met de afsluiting tijdens het toeristenseizoen was vastgelegd in het coalitieakkoord van de collegepartijen PvdA en ChristenUnie. Doel van deze proef was om te zien of de afsluiting zou bijdragen tot een beter, veiliger en aantrekkelijker verblijfs- en winkelklimaat in de winkelstraten voor zowel Hattemers als voor bezoekers van buiten Hattem.

In overleg met de Hattemse ondernemersvereniging HAVO was ook afgesproken om kort na afloop van de proefperiode de afsluiting te evalueren. Dit gebeurt door middel van een vragenlijst voor alle inwoners en binnenstadondernemers van Hattem en overleg met de HAVO. Om inzicht te krijgen in de beleving en mening van iedere Hattemer (binnenstadbewoner, - gebruiker, ondernemer of anders betrokkene) met betrekking tot de afsluiting is bijgevoegde vragenlijst opgesteld.

Het aantal reacties, de resultaten van de enquête, alsook het overleg met de HAVO, zullen een belangrijke rol spelen in de verdere besluitvorming ten aanzien van de ontwikkeling van de binnenstad. De enquête wordt toegezonden aan alle inwoners van de binnenstad en staat op dinsdag 26 september in de lokale huis-aan-huis krant. De enquête kan tot uiterlijk 10 oktober worden ingeleverd bij de gemeente of worden teruggestuurd naar de gemeente Hattem, t.a.v. dhr. M. Veenstra, antwoordnummer 4007, 8000 VD Hattem (geen postzegel nodig).


---